Persberichten

AA
Geheugenverlies Europese parlementsleden leidt tot meer risicovolle leningen

 

De Europese Groene fractie stemde tegen nieuwe Europese wetgeving (rapporten Tang en Karas) die de financiële sector stimuleert om leningen door te verkopen, omdat zo slecht begrepen risico’s zich wederom over het hele financiële systeem kunnen verspreiden. Een meerderheid van het Europees Parlement stemde er echter wél mee in. “Onbegrijpelijk”, zegt Europees parlementslid Bart Staes. “Het Europees Parlement heeft ofwel last van geheugenverlies of heeft niets geleerd van de financiële crisis die tien jaar geleden als kredietcrisis begon.”

 

Staes: “Wij maken ons ernstige zorgen dat een meerderheid van Europarlementariërs aan een ernstige vorm van politiek geheugenverlies lijkt te lijden. Tien jaar geleden begon de financiële crisis doordat risico's verstopt zaten in té complexe financiële producten, maar vandaag stemmen onze collegae van de grote politieke fracties zonder verpinken in met een wet die deze praktijken opnieuw slap reguleert.”

 

In het kader van de kapitaalmarktenunie vond de Europese Commissie het nodig om het aanbod van financiering te stimuleren door middel van ‘securitisatie’: het verpakken en doorverkopen van financiële contracten zoals leningen (hypotheken, autoleningen, creditcards). Financiële instellingen mogen voor deze producten - mits ze aan een aantal eisen voldoen - lagere kapitaalbuffers aanhouden. Die aanpak is vooreerst dubieus want bedrijven geven al tijden aan dat er helemaal geen gebrek is aan toegang tot financiering. Groene voorstellen om te garanderen dat securitisatie ten minste op een veilige manier zou gebeuren, overleefden de onderhandelingen over de wet helaas niet.

 

Staes: “Banken zouden volgens ons voorstel een substantieel deel van het risico verplicht zelf moeten aanhouden zodat ze niet langer belang hebben bij het doorverkopen van rommel-producten. Die eis is zodanig afgezwakt dat slechte leningen zich alsnog makkelijk kunnen verspreiden. Met name de auto-industrie heeft succesvol gelobbied om door te kunnen gaan met het verstrekken van risicovolle autoleningen.”

 

Staes vraagt zich af of er “een nieuwe dereguleringsgeest over de Atlantische Oceaan waait”, aangezien deze onverstandige positie van het Europees parlement volgt op een al even onverstandige stemming deze week in de Amerikaanse Senaat die de controle van de financiële sector en een sterkere bescherming van consumenten verzwakte.  

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?