Persberichten

AA
Fair trade labels voortaan toegelaten in openbare aanbestedingen

Groen Europarlementslid Bart Staes keurde vandaag de nieuwe richtlijnen mee goed rond openbare aanbestedingen. "Positief is dat duurzaamheidscriteria zoals milieu, sociale aspecten en fair trade het eindelijk halen op de laagste prijs", weet Staes, die met de nieuwe wetgeving tegelijk ook naar vereenvoudiging streeft.

Openbaar aanbesteden zal in de toekomst eenvoudiger kunnen, niet alleen voor kmo's, maar ook voor lokale overheden. Die laatste bestellen ongeveer 20% van hun aankopen van goederen en diensten via deze procedure.

Enkele jaren terug veroordeelde een rechtbank nog de provincie Vlaams Brabant voor het onterecht opnemen van een duurzaamheidslabel als criterium voor hun koffie, na klacht van Douwe Egberts. Met de nieuwe regels behoort dit tot het verleden. Staes, die zelf lid is van de parlementaire werkgroep Fair Trade, noemt dit een overwinning. "Labels zoals Fair Trade of Max Havelaar tonen aan dat hun producten zijn gefabriceerd met respect voor sociale omstandigheden, een minimale impact op het milieu, een faire prijs voor de producent. Dat zijn veel vliegen in één klap nu het Europees Parlement wil dat de toekenningscriteria bij gunning vooral kwalitatief van aard zijn. Natuurlijk blijft prijs een belangrijk element, maar de levenscycluskost wordt hierbij doorslaggevend. Men zal dus ook de kosten aan energieconsumptie of andere grondstoffen in rekening moeten brengen."

De aanbestedingsprocedures kunnen ook ingezet worden om te werken aan de integratie van kansengroepen en bepaalde aanbestedingen kunnen ook voorbehouden worden voor bedrijven in de sociale economie.

Staes: "Het is nu kwestie dat de richtlijnen snel omgezet worden in nationale wetgeving zodat mensen zien dat Europa niet altijd alleen maar de kaart trekt van het geld, maar duidelijk laat zien dat duurzaamheid en sociale elementen belangrijk zijn om de toekomst te verzekeren."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?