Persberichten

AA
Europese zwarte lijst belastingparadijzen wordt een klucht


De Europese ministers van Financiën (Ecofin) hebben vandaag dan toch acht landen of jurisdicties geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen (die 17 landen telde). Afgelopen donderdag riep de groene fractie nog uitdrukkelijk op om dat niet te doen en vooral om op zijn minst meer transparantie te betrachten. Op 5 december werden de Europese zwarte en grijze lijst vastgesteld. Na beloften door regeringen, waar niemand inzage in heeft, werden dus alweer acht landen van die zwarte lijst geschrapt (Barbados, Grenada, Korea, Macao, Mongolië, Panama, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten).

“We hebben veel meer transparantie nodig over hoe deze lijsten tot stand zijn gekomen en hoe die geactualiseerd worden”, aldus Bart Staes (Groen). “Het Ecofin besluit van vandaag ondermijnt nog verder de geloofwaardigheid van zo’n Europese lijst van ‘tax havens’. Er staat immers geen enkele Europese jurisdictie op, terwijl landen als Ierland, Malta of Nederland volgens Europese criteria echt voldoen aan de definitie van belastingparadijs. En nu besluiten de ministers dus dat er al na een maand enkele belastingparadijzen vanaf mogen omdat men goede relaties met die landen wil onderhouden. En hoewel het een goede zaak is dat sommige van die landen beterschap beloven, is het toch van groot belang om te kunnen controleren wat ze precies beloven en hoe concreet dat allemaal is.”

De groenen bekritiseren het gebrek aan transparantie en verantwoordingsplicht van de Gedragscodegroep die de lijst namens Ecofin beheert, en roepen het voorzitterschap van de Raad op om alle verbintenisbrieven te publiceren van ook die 55 landen of jurisdicties die vanaf volgende week op de grijze lijst zullen verschijnen. De groene fractie roept ook op om een duidelijk tijdsbestek te krijgen voor de volgende stappen op het vlak van mogelijke sancties en herzieningen van verbintenissen en dat willen ze zo snel mogelijk laten bekrachtigen.

“Het kan niet dat we ons in een situatie bevinden waarbij de Europese lidstaten achter de schermen lobbyen om hun favoriete belastingparadijs vrijuit te laten gaan. De Raad moet de brieven die ze van derde landen ontvingen publiceren,” zegt Staes, “Daar hoort ook hun beoordeling bij. Enkel met publieke toegang tot de documenten kunnen de Europese burgers en het Europees Parlement hun overheden ter verantwoording roepen in het gevecht tegen belastingontduiking en witwaspraktijken.”

Een analyse van Oxfam gaat er van uit dat een zwarte lijst op zijn minst 35 landen zou moeten bevatten inclusief enkele EU-lidstaten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?