Persberichten

AA
Europese zwarte lijst belastingparadijzen is grijze muis


De Europese ministers van Financiën hebben vandaag de langverwachte  Europese zwarte lijst van belastingparadijzen goedgekeurd. Deze lijst bevat 17 landen die niet hebben gereageerd op het verzoek voor informatie van de Ecofin Raad, of ze maakten duidelijk dat ze niet van plan zijn hun belastingbeleid aan te passen aan Europese criteria.

Ze publiceerden ook een ‘grijze’ lijst. Die bestaat uit 47 landen die als schadelijk worden gezien. Maar in tegenstelling tot de landen van de zwarte lijst, hebben deze landen wél beloofd hun belastingbeleid te verbeteren. Er is nog geen akkoord bereikt over de sancties die genomen moeten worden ten aanzien van landen die op de zwarte lijst staan.

Europarlementslid voor Groen, Bart Staes: “Het feit dat de lidstaten enkel een halfslachtige zwarte lijst aanvaardden, ondermijnt nogmaals de geloofwaardigheid van de Europese Unie als het gaat om meer fiscale rechtvaardigheid. We zien dat belangrijke financiële centra zoals de Verenigde Staten van Amerika én ook de Britse overzeese gebieden op beide lijsten ontbreken. Dat is een duidelijk teken aan de wand dat de lijst politiek geïnspireerd is.”

“Ondanks een schrijnend gebrek aan moed en verantwoordelijkheid, leidt het opstellen van deze zwarte lijst toch tot vooruitgang. Zo vonden er herzieningen van het belastingbeleid plaats in meer dan 40 landen buiten de Europese Unie. Dit wijst ons op de politieke invloed van de EU en het potentieel van Europese samenwerking inzake belastingbeleid.”

“Van in het begin werden sommige Europese lidstaten vrijgesteld van de lijst, desondanks dat bijvoorbeeld Nederland, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Malta, Luxemburg en Cyprus helemaal niet conform handelen met de Europese criteria. In de zogeheten ‘Code of Conduct Group’ zijn die lidstaten erin geslaagd om via lobbyen hun eigen gebieden en overzeese territoria van de lijst te houden. Als landen met een belastingsvoet van 0% niet op de lijst staan, dan is het niet eens het papier waard waar het op geschreven staat.”

“De EU moet voor eigen deur vegen. Het hele proces omtrent die zwarte lijst moet transparanter verlopen en een hervorming van de Code of Conduct Group mag ook niet langer op zich laten wachten.”

Europese lijst van niet-coöperatieve jurisdicties inzake belastingen

Zwarte lijst (17 jurisdicties): Amerikaans-Samoa, Bahrein, Barbados, Grenada, Guam, Zuid-Korea, Macau, de Marshalleilanden, Mongolië, Namibië, Palau, Panama, Saint Lucia, Trinidad en Tobago, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten. Voor meer informatie klik hier.

Achtergrond

De EU startte in juli 2016 met het opstellen van de zwarte lijst van belastingparadijzen in de Code of Conduct Group on Business and Taxation van de Ecofin Raad.

In november 2016 legde de Raad de procedure vast met als deadline eind 2017 voor de volledige lijst. Ze besloot de te volgen criteria voor het screenen van derde landen, namelijk: transparantie, eerlijke belasting en de implementatie van anti-BEPS (Tax Base Erosion and Profit Shifting) maatregelen van het OECD. De criteria kunt u hier vinden.

Sindsdien begeleidde de Code of Conduct Group de ‘screening’ waartoe ook een technische dialoog behoorde met 92 derde landen over of ze al dan niet voldeden aan de Europese criteria. Na discussies achter gesloten deuren tussen de lidstaten zijn de twee lijsten het eindresultaat van vandaag. Tot nu toe lijkt het erop dat de documenten van het screeningsproces en de notities van de vergaderingen tussen lidstaten niet gepubliceerd gaan worden. De lidstaten van de EU pasten de criteria niet op zichzelf toe, zelfs niet tijdens een screeningprocedure.  

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?