Persberichten

AA
Europese interne markt inzake elektriciteit moet tegemoetkomen aan de noden van burgers en het klimaat


De parlementaire Commissie voor Industrie, Onderzoek en Energie in het Europees Parlement nam vandaag een reeks rapporten aan inzake de interne markt, meer bepaald op het vlak van elektriciteit. Bart Staes (Europarlementslid Groen): “Het is goed dat het Parlement minder wil investeren in het verbranden van steenkool, maar er zijn nog heel wat vraagtekens te plaatsen bij de maatregelen die genomen worden in de strijd tegen energiearmoede.”“Consumentenrechten en inspanningen tegen de opwarming van de Aarde moeten prioritair zijn voor de interne elektriciteitsmarkt. In tegenstelling tot de Europese lidstaten die steenkool verder willen subsidiëren, neemt het Parlement een progressievere houding aan en wil het de energiemarkt hervormen om die flexibeler te maken en compatibel voor de grootschalige integratie van hernieuwbare energie”, aldus Staes. De maatregelen die vandaag werden aangenomen zullen projecten rond hernieuwbare energie beter beschermen. Vandaag zijn duurzame energiebronnen nog het slachtoffer van een markt die fossiele brandstoffen en nucleaire energie bevoordeelt.

“Daarnaast moet de zogeheten ‘Energie Unie’ er in eerste instantie voor de burgers zijn. Het is goed dat een meerderheid van de parlementsleden vindt dat mensen vrij en zonder vertraging van energieleverancier moeten kunnen veranderen. Zo zijn we het er ook over eens dat er meer transparantie moet zijn op het vlak van facturering. Burgers moeten ook een eerlijke prijs aangerekend krijgen voor hun energie of ze moeten zelf energie kunnen opwekken of participeren in lokale energieprojecten”, voegt Staes toe.

Deze nieuwe maatregelen zullen in combinatie met de progressieve uitfasering van een gereguleerde prijs, vaak gebruikt in het nadeel van de consument, bijdragen tot het verder koolstofvrij maken van onze economie.

“Het probleem van energiearmoede moet echter beter aangepakt worden. Het is duidelijk dat een groot deel van de Europese parlementsleden de grootte van deze problematiek in Europa zwaar onderschat. Er zijn nog te veel mensen die hun verwarming niet kunnen betalen. Ik betreur de afwezigheid van ambitieuze voorstellen die ervoor zorgen dat mensen op zijn minst de garantie hebben op toegang tot energie, zeker voor zij die moeite hebben om hun energiefacturen te betalen.”

Wat is de volgende stap?

ITRE  heeft gestemd over de Energy Market Regulation en de Electricity Market Directive. Ze hebben ook gestemd over het mandaat om met de trialoog te beginnen, de onderhandelingen met de Europese Commissie en de Europese Raad van Ministers. Als dit niet betwist wordt in plenaire stemming zal de trialoog beginnen tijdens de volgende plenaire sessie in Straatsburg (12 – 15 maart).

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?