Persberichten

AA
Europese groene fractie eist transparantie over zwarte lijst van belastingparadijzen


De groene fractie heeft vandaag het voorzitterschap van de Raad (Bulgarije) en de voorzitter van de Gedragscodegroep aangeschreven met betrekking tot de zwarte lijst van belastingparadijzen. “We hebben veel meer transparantie nodig rond hoe deze lijst is opgesteld en hoe die geactualiseerd wordt”, aldus Bart Staes (Groen).

De groenen bekritiseren het gebrek aan transparantie en verantwoordingsplicht van de Gedragscodegroep en roepen het voorzitterschap van de Raad op om alle verbintenisbrieven te publiceren van de 55 landen of jurisdicties die vanaf volgende week op de grijze lijst zullen verschijnen. De fractie roept ook op om een duidelijk tijdsbestek te krijgen voor de volgende stappen op het vlak van mogelijke sancties en herzieningen van verbintenissen en dat willen ze zo snel mogelijk laten bekrachtigen.

Volgende week dinsdag wordt verwacht dat de Europese lidstaten bij de volgende ECOFIN vergadering (de vergadering van alle ministers van financiën) de verwijdering van 8 landen van de 17 die nu op de zwarte lijst staan zullen goedkeuren. Deze acht landen (Barbados, Grenada, Korea, Macao, Mongolië, Panama, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten) hebben al verbintenisbrieven gestuurd naar het voorzitterschap van de Raad sinds de lijst werd aangenomen op 5 december 2012. "Daarin zouden die landen allerlei concrete beloften doen om hun beleid bij te sturen, maar dat kan dus niemand controleren omdat die verbintenisbrieven geheim zijn. Europees commissaris Moscovici gaf trouwens vandaag toe dat meer transprantie in dit dossier noodzakelijk is”, aldus Bart Staes.

“Het kan niet dat we ons in een situatie bevinden waarbij de Europese lidstaten achter de schermen lobbyen om hun favoriete belastingparadijs vrijuit te laten gaan. De Raad moet de brieven die ze van derde landen ontvingen publiceren,” zegt Staes, “Daar hoort ook hun beoordeling bij. Enkel met publieke toegang tot de documenten kunnen de Europese burgers en het Europees Parlement hun overheden ter verantwoording roepen in het gevecht tegen belastingontduiking en witwaspraktijken.”

Staes wijst er nog op dat afgelopen december de groep ACP-landen (Afrika, Caraïben en Pacific) in een fors, kritische resolutie aanklaagde dat de EU op een niet-transparante wijze werkt aan de opstelling van de zwarte en grijze lijst, dat er zware druk wordt uitgeoefend op sommige kleine (eiland)staten – lees belastingparadijzen - en dat er géén Europese landen op de zwarte lijst staan ook al voldoende sommige van de Europese landen inzake beleid en schaal van hun financiële sector, zeker ook aan de definitie van belastingparadijs. "Die kritiek op het Europese beleid is terecht, ook al hebben veel van de regimes in ACP-landen boter op het hoofd. De EU kan in deze thematiek alleen maar geloofwaardig tewerk gaan en resultaat boeken als het ook de hand in eigen boezem durft te steken," aldus Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?