Persberichten

AA
Europese Commissie wil komaf maken met unanimiteit in de Raad van Ministers


De Europese Commissie publiceert morgen haar standpunt waarbij ze pleit voor een overgang van unanimiteit naar een systeem van gekwalificeerde meerderheid voor beslissingen in de Raad van Ministers, met name in belastingdossiers. Het doel is de impasse die vaak voortvloeit uit het vereisen van unanimiteit te doorbreken.

“Ondanks herhaaldelijke schandalen worden hervormingen inzake belastingen of transparantie uitgesteld en geblokkeerd gedurende maanden en soms zelfs jaren door een aantal lidstaten. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het voorstel om een digitale en uniforme belastingheffing in te voeren voor multinationals”, zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

De oplossing van de Commissie bestaat uit de zogeheten “overbruggingsclausule”. Staes: “Helaas is dat onvoldoende want die clausule vereist ook een unanieme goedkeuring door de lidstaten. Dit manoeuvre van Juncker is dus niets meer dan een rookgordijn. Ik verwelkom het doel maar er moet een oplossing komen die effectief werkt. Artikel 116 van het Verdrag voorziet hoe het verstoren van de Interne Markt kan worden aangepakt.  Als de Commissie vaststelt dat door een inertie bij de lidstaten de mededingingsvoorwaarden op de interne markt vervalst worden kan zij de lidstaten eerst raadplegen. Leidt dit niet tot een resultaat dan kan de Commissie volgens de gewone wetgevingsprocedure de noodzakelijke wetgeving vaststellen. Weg unanimiteit dan!”

“Of het nu gaat over transparantie inzake belastingen of een algemene digitale belastingvoet, de Europese Unie moet tonen dat het vooruitgang kan boeken in deze belangrijke zaken. We kunnen niet toelaten dat een aantal belastingparadijzen, met medeplichtigheid van nationale politici, het algemeen belang gijzelen. Ik roep de Europese Commissie dan ook op om de unanimiteit echt aan te pakken!”, aldus Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?