Persberichten

AA
Europese Commissie overtreft zichzelf in cynisme inzake glyfosaat


De aankondiging door de Europese Commissie vandaag van de verlenging van de vergunning voor glyfosaat verdient een prijs voor ‘meest cynische communicatie 2017'. Zo reageert Europees parlementslid Bart Staes. “De Europese Commissie luistert helemaal niet naar burgers en strooit hen gewoon zand in de ogen. Timmermans & co moeten zich schamen.” 

Staes: “Ten eerste koppelen ze dat aan hun reactie op het Europees burgerinitiatief of ECI rond glyfosaat. Ruim een miljoen burgers vragen om gegronde redenen een verbod en we krijgen een verlenging. Om de bittere pil zogenaamd te verzachten , kondigt de Europese commissie tegelijkertijd ook aan dat “wetenschappelijke beoordelingen transparanter zullen worden”. Maar dat geldt dus vooralsnog niet voor glyfosaat, waar die burgervraag nochtans over ging, die mag dus blijkbaar gewoon nog op basis van een niet transparante procedure verlengd worden?”

Staes: “Bovendien geeft de Europese Commissie daarmee ook aan dat ikzelf en drie groene collega's gelijk hadden, toen we dit voorjaar naar het Europees Hof van Justitie stapten om meer transparantie of inzage te eisen inzake tientallen studies over glyfosaat afkomstig van de industrie die EFSA gebruikte voor de beoordeling van deze toxische herbicide, en die ook de doorslag gaven. Want die studies werden dus wél gebruikt voor de Europese evaluatie van glyfosaat, maar kunnen niet gescreend worden door onafhankelijke wetenschappers. Precies ook een reden waarom het VN-kankerinstituut IARC dit soort niet-publiek gepubliceerde en peer reviewed wetenschappelijke studies uitdrukkelijk niet wil gebruiken. En tot andere conclusies kwam dan EFSA.” 

Staes: "EFSA en de Commissie zeggen dat ze nu niet anders kunnen dan de grootste en cruciale onderdelen van studies geheim te houden op basis van Europese pesticidenwetgeving van 2009.  Maar de ruwe data en methodologie van hoe het onderzoek naar een herbicide of pesticide is gebeurd, valt helemaal niet onder het zogenaamde artikel 63 van de Europese pesticiden wetgeving uit 2009. Dus men moet gewoon de bestaande wetgeving handhaven!" (zie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=EN)

Staes: “Intussen liggen Duitse autoriteiten onder vuur wegens het copy-pasten van wetenschappelijke analyses over glyfosaat door de Glyphosate Task Force. Ook raakte bekend dat de Duitse overheid samen met Monsanto de kant van EFSA koos en deel wil nemen in de rechtszaak die wij aanspanden. En nu, na vragen van Duitse media, zeggen ze dat ze zich weer zullen terugtrekken. Maar daar weten ze dan weer niets van bij de ECJ.

De Europese Commissie beseft heel goed dat die hele non-transparantie rond wetenschap en de daardoor grote macht van grote multinationals als Bayer en Monsanto onhoudbaar is. Het is cruciaal dat wetenschap een openbaar proces van trial and error kan zijn.  Dat proces van waarheidsvinding stagneert wanneer er teveel commerciële geheimzinnigheid mee gemoeid is. Ik denk dat hier andere belangen spelen: iedereen wil nu graag in een gunstig daglicht staan, omdat Bayer op 9 januari aanstaande de goedkeuring van de Europese Commissie hoopt te krijgen om Monsanto te mogen overnemen voor 66 miljard dollar." 


Bart Staes: "Dit ruikt naar een mooi staaltje van de vlucht-naar-voren communicatie van de Europese Commissie, net als Bayer vorige week deed met hun nep-transparantie. De centrale vraag is heel eenvoudig: primeren commerciële belangen boven die van volksgezondheid en milieu?”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?