Persberichten

AA
Europese aanpak van plasticprobleem


"De tijd van vrijwillige afspraken om ons plasticprobleem aan te pakken zijn voorbij." Zo reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen) na de presentatie van de voorstellen van de Europese Commissie om het éénmalig gebruik van plastic aan te pakken. De Europese groene fractie steunt de voorstellen van harte: "De roep om daadkracht klinkt al langer in dit dossier en wordt breed gedragen. Het is goed om te zien dat de Europese Commissie de taak oppakt die landelijke overheden laten liggen."

Staes steunt het voorgestelde verbod op plastic rietjes, bestek en borden. "Allemaal onnodig plasticgebruik waar we allang goede alternatieven voor hebben," aldus Staes. Die alternatieven mogen van de Commissie overigens niet schadelijk zijn voor zeeleven en volksgezondheid. "Dat klinkt als een open deur, maar dat is het niet. Bioplastic breekt net zo langzaam af als gewoon plastic en draagt ook bij aan de plastic soep."

De Europese groenen startte recentelijk een petitie voor belasting voor producenten op plastic gebruik. De Europese Commissie gaat niet zover, maar wil producenten van veel plasticproducten voor eenmalig gebruik mee laten betalen voor het recyclen en het opruimen - op land en uit zee - van hun afval. Staes steunt deze stap in de goede richting: "We komen een heel eind met deze verplichte bijdrage die producenten moeten betalen voor het opruimen en recyclen van hun afval. Maar het kan een stuk minder omslachtig door gewoon één lijn te trekken: minder plastic gebruiken betekent een goedkoper product in de schappen." Staes zal daarom samen met de groene fractie dit onderdeel aanscherpen de komende maanden.

EU-landen moeten zelf ook aan de slag: in 2025 zullen de lidstaten 90 procent van de plastic flessen moeten inzamelen. De Europese Commissie noemt daarbij nadrukkelijk een statiegeldsysteem als een optie om dat doel te halen. "Het verzet en de lobby in Vlaanderen tegen statiegeld is vooralsnog succesvol en men mist deadlines om dit eindelijk te regelen."

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege liet in het verleden al verstaan dat ze niet afkerig staat tegenover de invoering van een statiegeldsysteem, maar wacht eerst een evaluatie af van de afspraken met de verpakkingsindustrie en bovendien gelooft de N-VA niet in het statiegeldsysteem, hetgeen weinig goeds belooft.

De voorstellen van de Europese Commissie maken onderdeel uit van een grotere plasticstrategie om de impact van ons plasticgebruik op ons klimaat en milieu te verkleinen. De Europese groene fractie schrijft in dat kader aan wetgeving om plasticvervuiling door schepen die hun afval overboord kieperen aan te pakken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?