Persberichten

AA
Europees parlement wil correcte inspanning lidstaten bij hervestiging vluchtelingen

 

De Europarlementsleden  van de commissie burgerlijke vrijheden wil ambitieuze en bindende Europese regels en afspraken voor het gericht uitnodigen van kwetsbare vluchtelingen uit UNHCR-kampen. In landen als Libanon en Kenia zitten grote groepen vluchtelingen die hulp nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om minderjarigen of alleenstaande vrouwen.

 

Collega Judith Sargentini van de Europese groene fractie onderhandelde namens de Groenen over de positie van het Parlement, waarmee het de onderhandelingen met de Raad van ministers zal aangaan. Staes: “Volgens de UNHCR zijn er wereldwijd zijn er 1,2 miljoen kwetsbare vluchtelingen. Europa zou een deel van die mensen moeten hervestigen, maar de helft van de EU-landen weigert medewerking. Daarom willen wij bindende afspraken voor alle EU-landen om een bijdrage te leveren. Je mag minderjarigen die vluchten voor oorlog en geweld niet aan hun lot overlaten.”

 

De Europese Commissie presenteerde vorig jaar zomer het nieuwe wetsvoorstel voor een Europees hervestigingskader. Bart Staes (Groen) zegt daarbij: “Het is goed dat de Commissie wil dat alle EU-landen samenwerken voor het beter opvangen van vluchtelingen, maar op basis van vrijwilligheid heeft de EU vooralsnog weinig voor elkaar gekregen.” Net daarom stellen de Groenen voor om aansluiting te zoeken bij de praktijk van de UNHCR die al ruim vijftig jaar aan hervestiging werktt. Tachtig procent van de vluchtelingen wereldwijd worden momenteel in ontwikkelingslanden opgevangen. Tussen die vluchtelingen zitten velen die een oorlog zijn ontvlucht, maar niet in een veilige situatie zitten zoals bijvoorbeeld minderjarigen. “Het is niet meer dan humaan om als Europa deze groepen uit hun ellendige situatie te halen”, aldus Staes.

 

Sargentini wist ook steun te krijgen voor het behouden van gezinshereniging als een apart mechanisme. De Europese Commissie wilde ook hen onder het hervestigingskader plaatsen maar Sargentini vreest dat dit ten koste gaat van plekken voor kwetsbare vluchtelingen. “Gezinshereniging moet je niet verwarren met hervestiging. We hebben daar aparte Europese regelgeving voor en dat wil ik graag zo houden.”

 

Het Parlement wil dat EU-landen minstens twintig procent van de vluchtelingen die volgens de UNHCR wereldwijd en jaarlijks in aanmerking komen voor hervestiging opnemen. De UNHCR constateert voor 2018 dat dit aantal 1,2 miljoen vluchtelingen zijn. De Europese parlementsleden willen dus 240.000 van hen in Europa hervestigen. Deze week kondigde Frankrijk aan binnen twee jaar 10.000 vluchtelingen uit UNHCR-kampen te halen, terwijl het Nederlandse kabinet uitgaat van 750 vluchtelingen. Theo Francken, staatssecretaris Asiel en Migratie, heeft daarentegen aangekondigd dat hij van plan is om 1.600 mensen uit VN-kampen in België op te nemen, al bleef hij vaag over wanneer en hoe dit zal gebeuren. Staes: “Het is goed dat lidstaten werken aan het verbeteren van hun nationale programma’s, maar we zien duidelijke behoefte aan Europese regels en afspraken.”       

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?