Persberichten

AA
Europees Parlement uit kritiek op de werking van de Europese Investeringsbank

Europees parlementslid  Bart Staes: "Hoewel de EIB de laatste jaren onder druk van het EP al veel inspanningen heeft gedaan om haar werking te verbeteren, blijf ik, samen met veel van mijn collega's, bezorgd over de werking van de bank, onder meer over het gebrek aan transparantie en verantwoording. Gezien de belangrijke rol die het EIB (1) zal spelen in de uitwerking van het zogenaamde Juncker-plan, moeten deze tekortkomingen dringend worden aangepakt."

"Het kritische rapport van mijn Spaanse groene collegae Ernest Urtasun dat we vandaag hebben goedgekeurd toont zich ook bezorgd over enkele van de projecten die steun ontvingen van de EIB, zowel met betrekking tot hun meerwaarde voor de economie als op vlak van ecologische duurzaamheid. In plaats van te investeren in controversiële fossiele brandstof projecten (zoals de Castor gasopslag installatie in Catalonië) of wegenprojecten (zoals de Passante di Mestre snelweg in Italië, waar er aanwijzingen waren van inmenging van de maffia), moet de EIB voluit gaan voor de ondersteuning van kleinschalige duurzame en energie-efficiënte projecten, en stoppen met de financiering van niet hernieuwbare energievormen."

"Het rapport toont zich erg kritisch over het gevoerde bezuinigingsbeleid van de EU en de achteruitgang van de sociaaleconomische omstandigheden in verschillende Europese lidstaten. Het vraagt dan ook dat het in oprichting zijnde  Europese Fonds voor Strategische Ontwikkeling (EFSI), waarin EIB een belangrijke rol zal spelen, investeert in die gebieden waar de baten op gebied van tewerkstelling het grootst zijn rekening houdend met strenge milieu- en sociale standaarden. Dat betekent concreet zoveel mogelijk fondsen naar KMO's en niet alleen naar grootschalige projecten."

"Tot slot spreekt het rapport zich ook zeer duidelijk uit over de rol die het moet spelen in de strijd tegen belastingontwijking door te weigeren om nog langer samen te werken met entiteiten of bedrijven in "niet coöperatieve rechtsgebieden" ook wel belastingparadijzen genoemd."

 

(1) Het EIB zal 5 miljard euro (van de 21 miljard euro) investeren in het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?