Persberichten

AA
Europees Parlement steunt fout handelsakkoord tussen de EU en de VS (TTIP)

Vandaag stemde het Europees Parlement een resolutie over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS. Deze stemming stond initieel gepland in juni maar werd dankzij procedurele trucjes van parlementsvoorzitter Martin Schulz, uitgesteld naar vandaag. Intussen heeft de sociaaldemocratische fractie haar troepen terug onder controle. Het zogenaamde 'compromis amendement' van Schultz over ISDS (de controversiële private arbitrage voor investeerders) werd goedgekeurd net zoals de rest van de resolutie. De hele heisa die er de laatste weken naar aanloop van de stemming ontstond, toont volgens Bart Staes Europees parlementslid (Groen) aan dat de kritische stem die hij samen met de groene fractie laat horen, niet in dovemans oren valt.

Staes: "We hebben deze stemming verloren, maar de massale aandacht van de media voor TTIP en de zenuwachtigheid bij de grote coalitie van sociaaldemocraten en christendemocraten toont aan dat onze druk begint te werken. De steun voor dit akkoord brokkelt af. Hoe meer debat er is op basis van feiten en argumenten, hoe meer mensen zullen inzien dat dit akkoord multinationals in plaats van Europese of Amerikaanse burgers dient. De tijd dat multinationals buiten de schijnwerpers bediend worden met handelsakkoorden die alleen hun belangen dienen of een gunstig fiscaal beleid, lijkt voorbij. En dat is in mijn optiek pure winst."

Staes: "We hebben vandaag het ware gezicht van de sociaaldemocraten en christendemocraten gezien: zij zullen voor TTIP inclusief ISDS stemmen mocht er ooit een akkoord liggen. Gelukkig stemden alle Belgische sociaaldemocraten tegen. Ik roep vandaag alle middenveldorganisaties en kritische burgers op om te blijven strijden. Dankzij onze kritische stem en een brede steun vanuit de samenleving zijn we er in geslaagd om enkele ongemakkelijke waarheden over dit vrijhandelsakkoord in de openbaarheid te brengen."

Binnen dit kader publiceerde Bart Staes vandaag een korte informatiebrochure waarin hij de meest hardnekkige mythes over dit vrijhandelsakkoord doorprikt.

In 2013 waren het slechts 105 van de 751 Europarlementariërs die zich net als Groen verzetten tegen het openen van de onderhandelingen over TTIP. Vandaag stemden 241 Europarlementariërs tegen. Staes: “De druk vanuit de Europese bevolking heeft wel degelijk effect en dat zorgt ervoor dat een duidelijk signaal naar de onderhandelaars wordt gegeven: op deze weg doorgaan heeft weinig kans van slagen.”

Bart Staes betreurt dat het Europees Parlement de kans heeft laten glippen om een duidelijk signaal te geven aan Europees commissaris Cecilia Malmström en te eisen dat er geen enkele vorm van extra ISDS bescherming voor buitenlandse investeerders mag komen die de gewone rechtsgang omzeilt. Een groot deel van de sociaaldemocraten stemde uiteindelijk voor een tekst die Malmström steunt in haar wens om een hervormde variant van speciale arbitrage tussen staten en investeerders (ISDS) wel op te nemen in TTIP.

Staes: "Blijkbaar is een meerderheid van het parlement, waaronder een meerderheid van de Vlaamse parlementsleden, nog steeds te vinden voor private rechtbanken die investeerders meer rechten geven dan eender wie binnen onze samenleving. Dit zet onze democratie en het algemeen belang onder druk. Iedereen heeft het over ISDS hervormen, maar niemand kan overtuigend uitleggen waarom we ISDS nodig zouden hebben in TTIP. Indien mijn collega's vinden dat multinationals meer rechten verdienen, dat ze het dan ook zo communiceren."

Van de 118 amendementen werden er slechts zes goedgekeurd, waarvan drie van de groenen, twee over het uitsluiten van culturele diensten en één die de Europese Commissie oproept om GGO's, de toepassing van de chemische stoffen-wetgeving Reach en het klonen van dieren, buiten de  onderhandelingen rond TTIP te houden.

Door een procedurele truc van Schulz werd het amendement van de Europese groene fractie met een helder 'nee' tegen ISDS zelfs niet in stemming gebracht. Staes: "De manoeuvres die Schulz in de laatste uren voor de stemming nog heeft uitgehaald om ervoor te zorgen dat ons amendement niet ter stemming werd voorgelegd, gaan regelrecht in tegen de regels van het parlement en tegen de basisprincipes van de democratie. Net zoals in het debat met Griekenland, zien we een beweging in de richting van post-democratie."

De resolutie is niet bindend, maar geeft een sterk signaal af aan de Europese Commissie die momenteel met de VS over TTIP onderhandelt. Aan het eind van de rit kan het Europees Parlement TTIP goed- of afkeuren. “Ik hoop dat het verzet tegen TTIP verder groeit en ik zal er alles aan doen om te voorkomen dat dit handelsakkoord door het Europees Parlement komt”, zegt Staes.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?