Persberichten

AA
Europees parlement steunt een groener en zelfstandiger budget


De Begrotingscommissie in het Europees Parlement steunde vandaag twee rapporten die gericht zijn op het duurzamer en ecologischer maken van de meerjarenbegroting van de Europese Unie, inclusief het gebruik van nieuwe en eigen werkingsmiddelen. “We willen dat de EU een ambitieuze begroting krijgt die zowel de noden van de burgers als het klimaat en het milieu kan dienen”, aldus Bart Staes (Europarlementslid Groen).“Ik ben blij dat een meerderheid ons heeft gesteund in voorstellen voor het verschuiven van de uitgaven richting klimaatbescherming, biodiversiteit en het milieu. Deze stap brengt ons dichter bij een hoofddoel van de Europese groenen, namelijk de Europese uitgaven conformmaken met het Klimaatakkoord van Parijs”, zegt Staes. Zowel de conservatieven als de liberalen en socialisten hebben groene voorstellen gesteund ten voordele van een meer duurzame budgettering die ruimte maakt voor nieuwe financieringsmogelijkheden. 

De Europarlementsleden roepen op tot de afschaffing van het kortingssysteem dat sommige lidstaten waaronder het VK destijds bedongen en pleiten voor de invoering van nieuwe bronnen van inkomsten, de zogenaamde eigen middelen. Daaronder valt bijvoorbeeld een taks op plastic of op vervuiling. Staes: “We zijn erin geslaagd de conservatieven en liberalen te overtuigen dat een taks op plastic en uitstoot van broeikasgassen het budget voor de werking van de EU duurzamer zal maken. En het continue onderhandelen over kortingen voor individuele lidstaten, zoals ooit ingezet door wijlen premier Thatcher, daar moet een einde aan komen.”

“Er zijn voldoende redenen om lidstaten met een hogere uitstoot extra fondsen toe te kennen om de transitie naar een groene economie te laten maken. Bovendien moeten we ook meer investeren in de toekomstige generaties. Concreet betekent dat dus ook meer budget voor programma’s zoals Erasmus”
, aldus Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?