Persberichten

AA
Europees Parlement neemt stappen tegen Hongarije

 

Een meerderheid van het Europees parlement keurde vandaag een verregaande resolutie goed over de situatie in Hongarije en zet daarmee ook de eerste en noodzakelijke stap om een zogenaamde artikel 7-procedure in gang te zetten. Europees parlementslid Bart Staes (Groen): “Het is hoog tijd dat we als Europese Unie opkomen voor de waarden die we als lidstaten delen. Als de christendemocratische EVP dit blijft tegenhouden, louter omdat Orbans partij lid is van hun politieke familie, dan delven zij mee het morele graf van de EU.” 

De afgelopen jaren houdt de Hongaarse overheid een heksenjacht op alles wat thuishoort in een gezond werkende democratie en rechtstaat: persvrijheid, ngo's, universiteiten en rechten van minderheden en vluchtelingen worden keer op keer slachtoffer van de grillen van de Hongaarse premier Viktor Orbán.

De nu goedgekeurde resolutie geeft de commissie Burgerlijke Vrijheden het mandaat om te onderzoeken of Hongarije maatregelen kan opgelegd worden. Er lopen inbreukprocedures op verschillende vlakken, maar een artikel 7-procedure heeft verdergaande gevolgen. Het zou Hongarije tijdelijk op non-actief kunnen zetten door hun stemrecht in de Europese Raad te ontnemen.

Staes: "Als een land duidelijk niet langer de gedeelde waarden onderschrijft, vind ik het ook logisch dat hen het recht wordt ontnomen om constant met veto’s te gaan zwaaien waarmee ze oplossingen voor de problemen van deze tijd blokkeren."

Voor het oproepen aan de Raad om artikel 7 ook echt in werking te stellen, is een tweederde meerderheid van het EP nodig. Staes: “Dat zal voor de christendemocratische collega's echt het moment van de waarheid zijn.”

De Europese christendemocraten deden uiteindelijke niet mee aan deze resolutie. "Het is jammer dat zij hun partijgenoot Orbán de hand boven het hoofd blijven houden. Voor de overige partijen is het geen optie om toe te zien hoe Hongarije steeds verder verwijderd geraakt van een democratie en rechtsstaat," aldus Staes.

Buitenlandse ngo's wordt het functioneren in Hongarije lastig gemaakt, kranten worden gedwongen te sluiten, minderheden worden in een kwaad daglicht gezet, asielzoekers opgesloten in containers aan de grens. Het zijn allemaal voorbeelden van maatregelen die onder leiding van premier Orbán zijn genomen. Staes: “En dat allemaal wetende dat Hongarije per hoofd van de bevolking het meeste Europese subsidies ontvangt en dat er veel serieuze aanwijzingen zijn dat die gelden corruptie en nepotisme versterken."

Staes: "De Europese Commissie noch de lidstaten durven het tot nog toe aan om werkelijk stappen te zetten en dus is het aan het Europees Parlement om Europese verworvenheden van vrijheden en rechten te verdedigen." 

 

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?