Persberichten

AA
Europees Parlement keurt ambitieuze doelstelling voor uitstoot van auto’s goed


Auto’s moeten de komende jaren flink minder CO2 gaan uitstoten. Dat is de essentie van de doelstellingen voor CO2-reducties van auto’s die het Europees Parlement vandaag goedkeurde. Bart Staes, Europarlementslid voor Groen, is tevreden met de vooruitgang: “De initiële positie van de Europese Commissie ging niet ver genoeg en ondermijnde zelfs de Europese klimaatdoelstellingen van Parijs. Ik ben blij dat het Parlement de milieucommissie grotendeels heeft gevolgd en de voorstellen van de Commissie aanscherpt, ondanks de massale lobby van zowel de auto-industrie als de Europese Commissie zelf.”

Concreet wil het Europees Parlement dat de uitstoot van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen daalt met 20% tegen 2025 en vervolgens met 40% in 2030. De Europese Commissie stelde 30% in 2030 voor en de milieucommissie 45%. Staes: “Het is een goed teken dat het Europees Parlement de noodzaak voor nieuwe regelgeving erkent. Tegelijkertijd is het echt onacceptabel dat conservatieve en christendemocratische politici proberen onze inspanningen om ons leefmilieu te redden willen dwarsbomen.”

Staes: “We weten dat we naar een nul-uitstoot moeten in 2050 willen we de doelstellingen uit het Klimaatakkoord in Parijs halen. Die informatie is niet nieuw. En daar speelt de transportsector een grote rol. De transportsector moet zo snel mogelijk een serieus tandje bijsteken, want daar zijn de grootste winsten te behalen. Er zijn bovendien veel overtuigende bewijzen van economische en sociale voordelen die de ambitieuzere doelstellingen opleveren.”

De transportsector valt, samen met huisvesting en landbouw, niet onder het emissiehandelssysteem en moet dus aparte doelstellingen halen. Uit onderzoek blijkt dat in de transportsector ambitieuze reductiedoelen het meest kostenefficiënt zijn. EU-landen hebben een sterke reductie van de CO2-uitstoot in de transportsector nodig om hun afgesproken klimaatdoelen voor 2030 te halen.

“In de komende onderhandelingen moet het Europees Parlement wel vasthouden aan de nieuwe doelstellingen, anders lopen we het risico dat we onszelf enkel ondermijnen. Het Parlement is vaak te voorzichtig ten opzichte van het overweldigend bewijs dat actie niet alleen noodzakelijk, maar ook voordelig is. We kunnen ons klimaat niet verder in gevaar brengen omdat bepaalde regeringen en de Europese Commissie als lobbyisten voor de auto-industrie optreden. Zeker na Dieselgate, het massale gesjoemel dat heeft geleid tot miljarden euro’s die burgers betaalden voor extra brandstofgebruik, én de daaraan gekoppelde uitstoot van CO2 én stikstofdioxide, zouden politici hun prioriteiten toch echt eens bij het algemeen belang moeten leren leggen”, aldus Bart Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?