Persberichten

AA
Europees Hof van Justitie: vrijhandelsverdragen gemengde bevoegdheid

Het Europees Hof van Justitie (EHJ) oordeelt vandaag dat het handelsakkoord tussen de EU en Singapore niet alleen door de EU, maar ook door alle lidstaten moet worden geratificeerd. De Europese Groene fractie is erg blij met deze uitspraak omdat daarmee wordt voorkomen dat ingrijpende handelsakkoorden nationale parlementen omzeilen. Europees parlementslid Bart Staes (Groen): “We hebben gezien dat de Europese Commissie de neiging heeft haar bevoegdheden als het gaat om vrijhandelsakkoorden wel erg ver op te rekken. Dit vonnis van het EHJ dwingt de EU tot meer transparantie en geeft de grenzen aan: ook nationale parlementen moeten hun rol kunnen spelen. Het geeft ook aan dat Magnette en anderen juridisch overschot van gelijk hadden met hun verzet tegen het EU-Canada vrijhandelsakkoord CETA.”  

Staes: “Zowel de inhoud van handelsakkoorden als de manier waarop ze worden gesloten, moet grondig worden herzien. Zolang het gaat om zaken als handelstarieven is het terecht dat de EU met meerderheid besluit. Maar de nieuwe generatie handelsakkoorden als CETA en TTIP, met onder andere vergaande investeringsbescherming, grijpt veel dieper op de democratische besluitvorming en stelsels in. Het is niet te verantwoorden dat nationale parlementen daarbij buitenspel gezet worden, terwijl ook het Europees Parlement geen zeggenschap heeft over het onderhandelingsmandaat.”

Het akkoord tussen de EU en Singapore bevat controversiële passages over de geschillenbeslechting tussen staten en investeerders (ISDS). Het Hof oordeelt dat dit én de investeringsportfolio een gemengde bevoegdheid tussen de EU en de lidstaten is. Groen is bezorgd over de impact van ISDS op het vermogen van overheden om hun markten in het algemeen belang te reguleren. “Het Hof oordeelt vandaag dat investeringsbescherming geen exclusieve bevoegdheid van de EU is. Daardoor moeten handelsakkoorden met ISDS-mechanismes, hervormd of niet zoals het ICS-systeem in CETA, door alle lidstaten geratificeerd worden,” aldus Staes. 

Staes: “Ik wijs er ook op dat de Belgische federale regering in oktober 2016 beloofde het CETA-verdrag voor te leggen aan het EHJ met de vraag of het een gemengd verdrag is of niet. Momenteel loopt nog steeds diplomatiek overleg tussen de gewesten en de federale regering. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wacht nog op bijkomende informatie van de gewesten en zou binnen de komende weken het verzoek aan het Europees Hof finaliseren. Daarna kunnen de federale en de gewestregeringen het formaliseren. Ik ga ervan uit dat de betrokken diensten het oordeel van vandaag grondig bestuderen en er ook maximaal rekening mee houden.” 

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?