Persberichten

AA
Europeanen blijven blootgesteld aan hormoonverstoorder bisphenol A dankzij gelobby van de Europese Commissie


De parlementaire commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid  (ENVI) in het Europees Parlement stemde vandaag over het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van de bekende hormoonverstoorder bisphenol A strakker te reguleren.

Het voorstel van de Commissie houdt een verlaging in van de maximum toegelaten hoeveelheid bisphenol A in voedselverpakkingen. Dat is op zich een stap in de goede richting, maar is niet de effectieve ban waar het Europees Parlement om vroeg in 2016.

“Normaal zou dit voorstel niet geaccepteerd worden, maar dankzij last-minute intensief lobbywerk van de Commissie bij collega-parlementsleden van de socialistische fractie werd het voorstel tegen alle verwachtingen in toch geaccepteerd in ENVI”, zegt Europees parlementslid Bart Staes (Groen). “Dit is een negatieve evolutie inzake volksgezondheid en een gemiste kans om hormoonverstoorders volledig uit voedselverpakkingen te halen. De voorstellen van de Commissie zijn onvoldoende om de volksgezondheid te beschermen en vooral die van zwangere vrouwen en ongeboren kinderen."

Het European Chemical Agency (ECHA) heeft in 2016 bisphenol A nochtans geklasseerd als een hormoon verstorende stof, want het middel heeft neurotoxische effecten. Zelfs bij zeer lage dosissen kan dit hormoon verstorende effect al optreden, en kan bovendien versterkt worden door het zogenaamde cocktail-effect, de blootstelling van mensen aan verschillende chemische stoffen.

Het voorstel creëert bovendien juridische onzekerheid voor die lidstaten die niet op een Europese regelgeving hebben gewacht om een verbod op BPA in te stellen. “Ik moedig die Europese landen aan om een bondgenootschap te creëeren en te blijven ijveren voor een Europees verbod”, aldus Bart Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?