Persberichten

AA
EU-consultatie over hervorming Europees landbouwbeleid veel te eenzijdig

 

De Europese Commissie lanceerde vandaag een openbare raadpleging over de op til zijnde hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid (GLB). Een eerste analyse van de Europese groene fractie leert dat de ambitie van deze raadpleging veel te beperkt is en er vooral op wijst dat de Europese Commissie zoekt naar een legitimering van het bestaande en ontspoorde Europese landbouwbeleid. Europees parlementslid Bart Staes (Groen): “Zoals de industriële landbouwlobby de laatste hervorming ook heeft doen ontsporen, vrees ik dat deze lobby ook nu al actief is geweest rond deze publieke bevraging. Dit beleid leidt ons richting crash tegen een betonnen muur, terwijl er zoveel alternatieven voorhanden zijn.”    

Staes: “De Europese Commissie vraagt alleen maar naar zaken die ze wíl horen. Door het beperken van de reikwijdte van de bevraging, mist men de kans om een echte publieke dialoog aan te gaan met burgers en boeren, en om nieuwe beleidsopties te ontwikkelen. Men presenteert louter een reeks van gesloten vragen, vooral zoekend naar steun voor het huidige beleid. Er is nochtans een zeer urgente noodzaak om een nieuw Europese visie te ontwikkelen voor een gemeenschappelijk “Europees Voedsel Beleid”. Een beleid dat aandacht heeft voor die landbouwpraktijken die boeren economisch leefbaar werk gunnen én ecosystemen een kans bieden op overleven, voorbij 2030. We moeten naar een beleid dat niet louter is gericht op massa-export, maar op toegevoegde waarde voor lokale en regionale economieën en gemeenschappen. We moeten het gestage verdwijnen van familiale landbouw een halt toeroepen.”    

"Helaas heeft de Europese Commissie vooral aandacht voor export en import, met desastreuze milieu-gevolgen voor Europese landen én sociaaleconomische gevolgen voor ontwikkelingslanden", aldus Staes. “We hebben een agro-ecologische benadering nodig, gefocust op over-leven en voedsel-soevereiniteit, waardig werk voor boeren, levende en gezonde landbouwbodems, en een voedselproductie die bestand zal zijn tegen klimaatverandering. We moeten ook dringend af van de rampzalige afhankelijkheid van soja uit Latijns-Amerika, die de Amazone en Cerrado blijft kapot maken, en dat louter voor onze overdadige productie van zo goedkoop mogelijk vlees, die vooral dient voor de export. Een waardig Europees beleid zou dus de teelt van proteïne-rijke planten in de EU moeten stimuleren en financieren.”   

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?