Persberichten

AA
EP stuurt sterk signaal over gekloond voedsel en nanomaterialen.

Gisteravond stemde de milieucommissie van het Parlement de violen over een onderhandelingsmandaat met de Raad en de Commissie inzake het dossier Novel Foods. Bart Staes is als hoofdonderhandelaar voor de Groene fractie opgetogen over het resultaat.
Staes: "Het parlement stuurt een sterk signaal uit over hoe de EU en haar instellingen moeten omgaan met novel foods. Er is terechte bezorgdheid over de impact van dit nieuw type voedsel - op volksgezondheid, milieu of dierenwelzijn - en het betaamt de Europese instanties om hier verantwoord mee om te gaan en het voorzorgsbeginsel te hanteren, eerder dan snel snel dit soort voedsel op de markt te brengen."

De parlementsleden uit de milieucommissie willen dat de Europese Commissie met nieuwe voorstellen komt over het luik 'gekloond voedsel'.
Staes: "Alles wat van gekloonde dieren afkomstig is moet als dusdanig gelabeld worden, zolang er geen specifieke wetgeving is die dit regelt. Het parlement wil meer zekerheid over de impact van het klonen op genetische diversiteit of dierenwelzijn. Dit minimaliseren getuigt van weinig verantwoordelijkheidszin."

Er komt ook een moratorium op nano-voedsel tot specifieke riscioanalyses zijn uitgevoerd die het Europees Voedselagentschap in staat moeten stellen oordeelkundig met het gebruik van nanomaterialen in voedsel om te gaan. Het Parlement vraagt tot slot aan de Commissie om het gebruik van nanomaterialen in de verpakking van voedsel te onderzoeken. Enkel goedgekeurde substanties zouden mogen gebruikt worden.
Staes: "We mogen deze technologie niet blindelings promoten als niet duidelijk is wat de impact op volksgezondheid kan zijn."

(1) De EU regelt Novel Foods - voedsel dat voor 1997 niet bestond - met specifieke wetgeving
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm
(2) De Europese Commissie verbond zich ertoe inzake milieubeleid, gezondheid van dier en plant, het voorzorgsbeginsel te hanteren.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?