Persberichten

AA
Duurzamer landbouwbeleid staat op het spel tijdens EU-verkiezingen

 

 

 

“Het is vandaag weer eens duidelijk geworden dat er wat te kiezen valt tijdens de Europese verkiezingen op 23 mei. De stemming in de landbouwcommissie van het Europees Parlement over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) die vandaag plaatsvond, laat het verschil zien tussen milieubelangen en kleinschalige, milieuvriendelijke boeren enerzijds en de belangen van de intensieve landbouw anderzijds. De positie die de landbouwcommissie van het EP in dit dossier inneemt is ronduit rampzalig: het gaat ten koste van kleinschalige, meer milieuvriendelijke landbouw en klimaatbeleid. Wie dacht dat het huidige EU-landbouwbeleid - het tweede grootste budget uit de EU-begroting - niet deugt, moet weten dat “de GLB-hervorming nog slechter dreigt uit te vallen. Maar het laatste woord is gelukkig nog niet gezegd over dit belangrijke dossier. Na de verkiezingen gaan we het milieu en een meer kleinschalige landbouw laten tellen”, reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

 

 

Momenteel is de EU bezig om de regels vast te stellen die vanaf 2021 zullen bepalen onder welke voorwaarden boeren EU-subsidie kunnen ontvangen. "Er staat veel op het spel, het gaat om bijna 40% van het EU-budget, 365 miljard euro verdeeld over zeven jaar. Momenteel geldt de regel: hoe meer hectares, hoe meer geld, en zonder fatsoenlijke prikkelingen om groener te produceren. Het GLB zet daardoor, samen met de gevestigde agro-business, aan tot schaalvergroting en massaproductie. En dat heeft schadelijke gevolgen voor het klimaatbeleid, voor het milieu, biodiversiteit én voor boeren, die massaal,  elke dag opnieuw failliet gaan omdat ze de rat race niet kunnen volgen. Daarnaast gaat het overgrote gedeelte van het geld naar grootgrondbezitters en multinationals, in plaats dat echte meer kleinschalige boeren ondersteund worden. Belastinggeld wordt verspild. Rechtse partijen blijven blind voor de realiteit."

 

 

Staes: "Het is moeilijk te geloven, maar een meerderheid van de Europarlementariërs in de landbouwcommissie heeft voor een positie gestemd die een verdere verslechtering inhoudt van de status quo. Ze willen de zwakke eisen waaraan boeren moeten voldoen om de standaard betalingen te krijgen, verder uithollen. Ze zetten amper geld apart voor boeren die meer voor milieu en klimaat doen. Er gaat minder geld naar plattelandsontwikkeling. Ben je te klein als boerenbedrijf dan krijg je gewoon niets. En de maatregel die de Europese Commissie heeft voorgesteld om een iets eerlijker GLB te krijgen, via een plafond op de maximale betalingen per bedrijf van 100.000 euro, maken ze compleet nutteloos. Groenen willen dit plafond zelfs op 50.000 euro vastleggen. Zoals bekend gaat 80% van de GLB-subsidies naar 20% van de bedrijven. En men blijft reclames voor vlees en wijn in binnen - en buitenland  met vele miljoenen euro's subsidiëren. De afgelopen tien jaar werd voor de promotie van wijn liefst 1,4 miljard euro uitgegeven! "

 

Ruim een maand geleden liet een meerderheid in de milieucommissie van het Europees Parlement juist zien compleet de andere kant op te willen. "Het voltallige Europees parlement zal zich niet meer over de kwestie kunnen uitspreken voor de verkiezingen. Die hebben daardoor een heel directe invloed op het verdere verloop van dit beleidsdossier. Wat Groen betreft is het duidelijk. Publiek geld moet naar publieke taken gaan. Het landbouwbeleid hoort in het teken te staan van biodiversiteit, dierenwelzijn, het bestrijden van klimaatverandering en echte boeren die in eerste instantie duurzaam en gezond voedsel produceren voor eigen streek, land, Europa. Als het op een concrete stemming aankomt, tonen de conservatievere politici daar echter heel anders over te denken”, concludeert Staes.

 

 

Briefing: "For a fair and climate friendly CAP".

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?