Persberichten

AA
Dieselgate-rapport: lidstaten en Europese Commissie stelden autolobby boven consument en volksgezondheid

Anderhalf jaar na het losbarsten van Dieselgate keurde de parlementaire enquêtecommissie van het Europees parlement vandaag een eindrapport met conclusies en aanbevelingen goed. Bart Staes, Europees parlementslid: “Het is een sterk rapport geworden, dat gelukkig bijzonder kritisch is over de rol van sommige lidstaten en Europese Commissie in dit schandaal.” Staes is verheugd dat de Dieselgate-commissie de voorstellen van groene collegae om de aanbevelingen aan te scherpen hebben overgenomen.

Staes: “Lidstaten lieten na de bestaande Europese wetgeving correct uit te voeren. Ze faalden met name bij het testen van auto’s. Het doel van de wetgeving daarover was namelijk: de reële uitstoot van voertuigen op de weg inperken, in plaats van alleen in laboratoria. Het is dus niet ‘Europa’ dat hier faalt, maar nationale regeringen en instanties.”

Staes: “Maar tegelijkertijd was ook de Europese Commissie duidelijk nalatig in het toezicht op de correcte uitvoering van Europese wetgeving, zelfs nadat er verschillende, duidelijke signalen waren dat er sjoemelsoftware gebruikt werd. Ook het feit dat al die jaren geen enkele poging werd gedaan om de auto’s die teveel uitstootten - en dus niet conform de wet zijn - van de Europese wegen te houden, duidt op een onverantwoord passieve rol van de Europese Commissie.”

De aanbevelingen kunnen nog verder worden aangescherpt in de plenaire stemming van 3 april, maar Staes is erg tevreden over de steun van de onderzoekscommissie voor het oprichten van een onafhankelijk Europees agentschap. Dat agentschap kan extra controles uitvoeren en houdt toezicht op nationale keuringsinstanties die de typegoedkeuringen verzorgen.

Staes: “Nieuwsberichten van de afgelopen dagen tonen opnieuw aan dat het ontwijken van emissienormen een wijdverspreid fenomeen is dat verder gaat dan enkel autofabrikanten. Onafhankelijk Europees toezicht is net als bij de bankensector ook in de automobielsector noodzakelijk om dit soort schandalen tegen te gaan. We kunnen er niet maar gewoon van uitgaan dat lidstaten en Commissie het deze keer wel goed gaan doen. Meer dan tien jaar lang lag de verantwoordelijkheid bij lidstaten en Commissie en het is duidelijk dat zij niet in staat zijn tot onafhankelijke controle.”

Staes hoopt dan ook dat collega parlementsleden de noodzaak zien van onafhankelijk Europees toezicht en deze aanbeveling overnemen bij de herziening van wetgeving rond typegoedkeuring.

 

 

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?