Persberichten

AA
Dierentransport: Groenen dagen Europees Parlement voor de rechter


Enkele fractieleiders van het Europees Parlement blokkeren de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die misbruiken in dierentransport moet onderzoeken, ondanks het feit dat 223 europarlementsleden dit ondersteunen (meer dan de 183 noodzakelijke handtekeningen). Redenen genoeg voor de Europese Groenen/EVA om naar het Europees Hof van Justitie te stappen. “Parlementsvoorzitter Antonio Tajani gaat zijn boekje helemaal te buiten door dit legitieme en goedgekeurde voorstel zelfs niet aan het voltallige parlement te willen voorleggen,” meent Bart Staes, Groen Europarlementslid.

De conferentie van voorzitters van de politieke fracties, waar ook parlementsvoorzitter Antonio Tajani toe behoort, besliste eenzijdig om de vraag van 223 Europarlementsleden niet officieel ter stemming voor te leggen aan het voltallige parlement.

Staes: “Men lijkt te denken dat door het afblokken van zo’n onderzoekscommissie de reële misbruiken inzake dierentransport niet aan het licht zullen komen. Niets is minder waar. Miljoenen Europeanen vragen met petities om politieke actie. Dat de fractievoorzitters zo reageren is een democratische instelling onwaardig.”

Herhaalde inbreuken van Verordening 1/2005 over het transport van levende dieren, ligt aan de basis van deze kwestie. Binnen de EU worden varkens en koeien vaak in te kleine kooien vervoerd, zijn ze langer onderweg dan verantwoord, met te weinig water, in te hoge temperaturen en worden rustperiodes niet gerespecteerd.

Staes: “Dat net de oer-conservatieve landbouwcommissie nu is aangesteld om een rapport te schrijven over misbruiken in dierentransport is een lachertje. We weten allemaal dat in die commissie de meerderheid vooral de belangen van de exportgedreven industriële landbouwsector verdedigt, wat het dierenwelzijn duidelijk niet bevordert. Niet de fractieleiders maar het voltallige parlement zou zich moeten uitspreken over deze noodzakelijke onderzoekscommissie. Het is hoog tijd dat dieren die doorheen heel Europa worden vervoerd niet langer moeten afzien en dat de onderzoekscommissie aanbevelingen kan schrijven om misbruik van dieren te voorkomen.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?