Persberichten

AA
De Europese Energie Unie: Een voorzichtig aangescherpt beleid met nood aan ambitie


Het Europees Parlement bepaalde vandaag zijn visie op het Europese Energiebeleid. De drie stukken wetgeving vormen samen de ruggengraat van de Europese Energie Unie en legt het beleid op vlak van energiebesparing en duurzame energie vast tot 2030. We stellen wel vast dat het Parlement meer ambitie wil zien van de lidstaten.“De lidstaten trappen nog wat op de rem, maar er ligt nu een bescheiden voorstel van het Parlement om richting de afspraken van Parijs te kunnen gaan”, zegt Bart Staes (Groen).

Als het aan het Europarlement ligt zal de EU in 2030 flink zuiniger omgaan met energie. Staes: “Hoe minder energie je verbruikt, hoe minder je hoeft op te wekken. Energiebesparing is een razend effectief middel tegen klimaatverandering.” Het Europarlement wil tot 35 procent zuiniger met energie omspringen tegen het eind van het volgend decennium.

Ook wil het parlement de doelstelling voor het aandeel aan duurzame energie in 2030 aanscherpen tot 35 procent, maar in de verdere uitwerking bleek het Parlement echter minder ambitieus. De doelstelling wordt niet vertaald naar nationaal bindende doelstellingen, zoals nu wel het geval is. Bart Staes voorspelt dat daardoor de energiemarkt in Europa scheef gaat lopen: “Landen die al volop in de transitie zitten zullen het juiste pad blijven volgen, terwijl de twijfelaars blijven hangen. Uiteindelijk hindert dat een goed functionerende Europese energiemarkt.”

Een belangrijk onderdeel van de wetgeving op duurzame energie, zijn de regelingen omtrent bio-energie. Het Europarlement neemt het voorstel van Bas Eickhout (GroenLinks en rapporteur op één van de dossiers) om vanaf 2021 geen palmolie meer te gebruiken als biobrandstof over. “Een overwinning,”aldus Staes. Wat Europese voedselgewassen als biobrandstof - die net zo goed voor schade zorgen – betreft is het Europarlement echter een stuk conservatiever. Daar wordt per lidstaat de hoeveelheid dat een land in 2017 gebruikte als maximum gesteld en wordt dus enkel een verdere toename van het percentage voedselgewas als brandstof niet meer toegestaan. Dat is een helder signaal naar investeerders dat biobrandstof op basis van voedselgewassen geen toekomst meer heeft.

Wat de bijstook van bomen in kolencentrales betreft weigerde een meerderheid van de Europarlementariërs striktere EU-regels in te voeren. Bosbouw is een nationale competentie en dat was een belangrijke reden voor Scandinavische landen om een grote lobby op poten te zetten. “Het zal dus een strijd binnen de lidstaten zelf blijven om de idiote praktijk van bomen verbranden in kolencentrales aan te pakken,” aldus Staes.

Tot slot is er ook nog gestemd over wetgeving die de gezamenlijke planning en toezicht van de Energie Unie regelt. Daar nam het Europarlement een aantal razend ambitieuze voorstellen van de Europese Groenen over. Zo wil het Europees Parlement wettelijk vastleggen dat de EU uiterlijk in 2050 CO2-neutraal moet zijn. Daarnaast is dit de eerste keer dat er een voorstel voor een CO2-budget op Europees niveau op tafel komt. Staes:  “Om ver onder de twee, of zelfs anderhalve graden te blijven, zoals het klimaatakkoord ons verplicht, kunnen we nog maar een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten. Het Europees Parlement wil dit deel voor de EU berekenen en als grens vastleggen. Overleeft het de onderhandelingen met de EU-landen dan zou het baanbrekend zijn.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?