Persberichten

AA
De EU moet het ondermijnen van klimaatbeleid door belangenvermenging tegenhouden


De groene groep in het Europees Parlement presenteert vandaag naar aanleiding van de VN-conferentie rond klimaatverandering in Bonn (bij de UNFCCC) een studie over het fenomeen “Draaideuren en de fossiele brandstofindustrie”. “Er is zeer duidelijk sprake van een draaideur tussen enerzijds de politiek en anderzijds de fossiele energielobby in Europa. Het gaat hier niet om louter individuele gevallen. Het is een systematisch fenomeen en dat is heel problematisch omdat het mee verklaart dat de zaken zo traag in goede richting evolueren”, zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

Daarom roept de groene fractie op  strenge en duidelijke regels in te voeren inzake belangenvermenging en er zo voor te zorgen dat de disproportionele macht van de fossiele sector afneemt. Zij hebben helaas nog steeds te veel invloed op het verloop van de internationale klimaatonderhandelingen.

De studie is een verzameling van voorbeelden in verschillende lidstaten over de draaideur tussen de fossiele brandstofsector en hoge politieke beleidsniveaus. Het rapport stelt ook de vraag of het gebrek aan klimaat-ambitie van de EU en de Europese overheden, het resultaat is van de nauwe relatie die zich tussen de politiek en de sector heeft kunnen ontwikkelen.

“Willen we de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs halen dan moeten we hier werk van maken. Bedrijven met belangen in koolsteen, gas en olie mogen hun vette vingerafdrukken niet achterlaten op het klimaatbeleid”, voegt Staes toe. “De Europese overheden moeten deze oproep steunen als we willen dat de volgende klimaattop in Polen een resultaat levert waarmee de wereld op weg gezet wordt richting een klimaat dat niet volledig uit balans geraakt.”

Staes reageert in dit verband op de laatdunkende opmerkingen van minister Marghem: "Dat ex-Engie mensen op haar kabinet totaal geen invloed zouden hebben op haar beleid, laat ik voor haar rekening . Ook haar ideologisch geladen opmerking over dat wij niet spreken over lobbyisten van de duurzame energie sector raakt kant nog wal. Ten eerste bepleiten wij lobby-regels voor alle energie-lobbyisten in het kader van klimaat-onderhandelingen. Bovendien, lijkt me de lobby van de duurzame energie sector voor het klimaatbeleid iets minder problematisch dan die van fossiele bedrijven."

Volgens de Europese groene fractie heeft de EU hier een unieke kans om een echte leiderschapsrol op te nemen. Dat kan ze doen door constructief mee te werken aan een beleid tegen belangenvermenging binne  de UNFCCC-besprekingen. De gesprekken in Bonn lopen van 30 april tot 10 mei 2018. De onderhandelaars moeten tijdens die periode een duidelijke onderhandelingstekst maken voor de COP24 eind dit jaar in Katowice, waarin de praktische uitwerkingen van de beloften uit Parijs land per land vorm krijgen.

Achtergrond van de studie

Het rapport van de groene fractie spitst zich toe op België, Oostenrijk, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Noorwegen, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

De voornaamste conclusies zijn:

  • Het fenomeen van de draaideur is wijdverspreid en van systematische aard. Het onderzoek in 13 landen legde 88 gevallen bloot van ministers tot adviseurs, regulatoren en politici die overstappen naar de fossiele industrie.
  • Er is een gebrek aan adequate wetgeving die ervoor moet zorgen dat de beleidsvorming niet onevenredig beïnvloed wordt door eigen belangen uit die fossiele industrie. Waar die wetgeving wel bestaat wordt die in realiteit onvoldoende toegepast.
  • Er moet een beleid aangenomen worden op niveau van de VN, de EU en het nationale niveau om de beleidsvorming te vrijwaren van een disproportionele invloed. Dit is zeer urgent inzake klimaatonderhandelingen.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?