Persberichten

AA
De Boer op met Bart E4 - Waar is het gezond verstand?


We herdenken vandaag het moment waarop Robert Schuman in 1950 zijn droom uitsprak om twee strategisch zeer belangrijke basisproducten (steenkool en staal) onder gezamenlijk beheer te plaatsen. Het werd de grondslag van het verenigde Europa zoals we het vandaag kennen. Tien jaar later (in 1960) tekende Sicco Mansholt de krijtlijnen uit voor een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Op dit moment is Europa bezig dat landbouwbeleid te herschrijven. Bart Staes (Groen Europarlementslid) wil zijn steentje bijdragen en zoekt inspiratie bij actieve boeren: “Ik stel vast dat de slinger van de voedselproductie vandaag is doorgeslagen. Industriële productie in monoculturen met veel pesticiden en kunstmest is nefast voor de planeet en voor de autonomie van de boeren. En als we het laatste voorstel van de Commissie lezen dan zien we dat ook het luik ‘gemeenschappelijk beleid’ wordt uitgehold.”

Beluister de podcast met Luc Hollands, een biologische melkveehouder uit de Voerstreek die zich ernstige vragen stelt bij het huidige productiemodel: “Europa moet nadenken over hoe het zijn landbouw wil organiseren. Grote hoeveelheden soja invoeren om hier massaal vlees te kweken dat dan weer met tonnen wordt uitgevoerd is redelijk onzinnig eigenlijk. Wie wordt daar beter van?”

Hollands heeft ook een tip voor de landbouwcommissaris: “De vlees- en melkproductie verbinden aan het gras, dat Europa daar subsidies voor geeft in plaats van aan maïs. Gras is een heel goede cultuur. En plafonneer de subsidies per actieve boer.”

Het plafonneren van de landbouwsubsidies is een voorstel dat Groen al eerder deed. Met de besparing zouden we de transitie naar meer agro-ecologie kunnen financieren en investeren in jonge landbouwers. Het volgende voorstel spreekt van een plafonnering van €60.000, dat zou 10 miljard euro kunnen opleveren die anders kan aangewend worden.

Staes: “Wat me in het nieuwe voorstel ook zorgen baart is de verdoken renationalisering, de Commissie wil gezamenlijke doelen stellen maar geen normen opleggen, dat zouden de lidstaten zelf mogen invullen. De negatieve effecten van ons huidige productiemodel zijn niet langer bij te sturen op lidstaatniveau, dus pleiten we met Groen absoluut voor een Europese aanpak die de kern van het probleem aanpakt: het ondersteunen van de boerende boeren en boerinnen en niet de industrie. Onze voedselproductie mag niet in handen vallen van enkele grote bedrijven.”

Klik hier om de podcast met Luc Hollands te beluisteren.
Klik hier voor een overzicht van alle podcasts uit de reeks 'De boer op met Bart'.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?