Persberichten

AA
Commissie vindt onvoldoende steun bij lidstaten voor verlenging glyfosaat

Er is in de EU geen steun voor de verlenging van de vergunning voor het omstreden herbicide glyfosaat. Dat concludeert Europees parlementslid Bart Staes nadat deze morgen de experten van de 28 lidstaten vergaderden in het zogenaamde ‘Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed’ over het voorstel van de Europese Commissie om de vergunning voor glyfosaat met tien jaar te verlengen.  Er bleek evenwel onvoldoende steun te zijn en er vond dus ook geen stemming plaats.  De Europese Commissie is teruggestuurd om met een nieuw voorstel te komen, met als deadline 15 december omdat dan de vergunning in de EU verloopt.

Staes: “De Commissie is er niet in geslaagd om voldoende lidstaten te overtuigen. Ook voor een verlenging van 7, 5 of 3 jaar was er niet meteen een meerderheid te vinden. Sterker nog, sinds vorig jaar is het aantal landen dat tegen een nieuwe vergunning voor meer dan 5 jaar is, gegroeid van twee naar tien landen. Is het wel veilig en verantwoord om dit herbicide nog langer massaal te gebruiken? Dat is de vraag die terecht steeds meer overheden en burgers zich stellen. Het Europees Parlement heeft gisteren een geloofwaardige tijdspanne goedgekeurd om glyfosaat op vijf jaar tijd volledig uit te faseren, dat is iets anders dan de vergunning met vijf jaar verlengen, waar sommigen op aan lijken te sturen. Die uitfasering is nodig om een transitie in de landbouw in te kunnen zetten en overheden en boeren de tijd te geven om stap voor stap bestaande alternatieven toe te passen en nieuwe alternatieven verder te ontwikkelen. Dit moet ook worden meegenomen in de gesprekken en onderhandelingen over het nieuwe common Agricultural Policy of GLB.” (2)

1)    http://www.bartstaes.be/nl-BE/artikel/persbericht/glyfosaat-europees-parlement-voert-druk-op-regeringen-op/26887
2)    De studie is hier beschikbaar: https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/ab61fee42c3217963d3a43bd1c4b1e09.pdf

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?