Persberichten

AA
Commissie Juncker zet koers op platgetreden economische paden

"Twee stemmingen over Europese economische werven vandaag laten duidelijk zien wat we in deze tijden van massale werkloosheid, groeiende armoede en euroscepsis in Europa mogen verwachten van de Commissie-Juncker en de regeringsleiders: meer van dezelfde neoliberale recepten die zo overduidelijk gefaald hebben." Zo reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen) op twee economische dossiers die vandaag in de plenaire zitting van het Europees parlement ter stemming voorliggen: het economisch beleid van de EU (rapport Berès) en EFSI, het investeringsfonds waarmee het zogenaamde Juncker-plan zou moeten worden gefinancierd. Staes: "Ik voorspel dat over een paar jaar de werkloosheid en armoede in Europa fors zal zijn toegenomen. Het draagvlak voor de EU zal net als de ijskappen langzaam wegsmelten." 

Staes: "Ik heb grote twijfels over de slagkracht en de veranderingsgerichtheid van het EFSI-fonds. Men verkoopt het Juncker-plan als een koerswijziging: weg van het gefaalde besparingsbeleid, richting een serieus investeringsbeleid. Maar het is me erg onduidelijk hoe EFSI en het Juncker-plan zorgen voor een echte sociaaleconomische en ecologische transitie waar Europa zo naar snakt, oftewel een Green New Deal."

Staes wijst erop dat men de Europese burgers een beetje voor de gek houdt: "Ten eerste komen er geen nieuwe publieke middelen aan te pas. We nemen zelfs 5 miljard euro weg uit de bestaande financieringsprogramma's Horizon2020 en Connecting Europe Facility (CEF) onder andere bedoeld voor openbaar vervoer. Welk signaal is dat aan de onderzoekers en wetenschappers van Europa, dat al te laag zit in budgetten voor Onderzoek & Ontwikkeling? En welke garantie bestaat er dat die weggenomen middelen via het EFSI beter gebruikt zullen worden dan via de reguliere EU-begroting? Bovendien bespaart het compromis telkens 4,1 procent op de O&O-middelen inzake klimaatactie en energie."

Staes heeft grote vragen bij het zogenaamde multiplicatoreffect van x15, zoals in het Juncker-plan is voorzien: "Omdat de EU en EIB 21 miljard inleggen, zouden private investeerders dat optrekken naar 315 miljard euro. Dit is een soort van Voodoo-politiek. En welke zekerheid bestaat er dat de mechanismen in dit plan ook zullen werken in politiek en economisch minder stabiele landen zoals Griekenland? Zullen investeerders bereid zijn om ook daar mee te stappen in dit verhaal? Of zullen alleen de rijkste regio's het meest profiteren van dit initiatief? "

Staes: "EFSI kiest voor publiek-private samenwerking: steevast duurder voor de belastingbetaler dan directe publieke investeringen. Het concept zorgt voor de socialisatie van mogelijke verliezen en de privatisering van de winsten. Een bekend gegeven dat voluit aan het licht kwam sinds de financieel-economische crisis in 2008 uitbrak."

Staes stemt ook tegen het zogenaamde Berès-rapport dat het economische beleid van de EU moest evalueren: "We zien het in de wijze waarop men omgaat met het Griekenland-drama. Maar ook in deze evaluatie is het duidelijk dat de grote politieke families zelfs enkele progressieve aanbevelingen die het parlement eerder deed, willen terugdraaien. Eigenlijk zegt men gewoon opnieuw dat de koers van besparingen en hervormingen de juiste koers is. Men steekt werkelijk de kop in het zand."

Staes: "Ook het deze week gepresenteerde rapport van de zogenaamde vijf presidenten over de werking van de economische en monetaire unie was teleurstellend: men zegt eigenlijk ook daar, we gaan door op de ingeslagen, platgetreden paden. Geen voorstellen over meer fiscale en sociale coherentie. Geen voorstelleen over hoe we de systematische economische on-evenwichten in de EU meer in balans kunnen brengen. Geen Europese visie of coherent beleid via instituties, maar de rigide regels en procedures die we nu hebben, waarbij de ECB steeds weer brandjes moet blussen. Geen voorstellen over hoe we ecologische en sociale uitdagingen gaan aanpakken."  

Het wordt steeds moeilijker dit soort Europese Unie enthousiast te verdedigen bij de burgers.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?