Persberichten

AA
CCCTB wil einde stellen aan fiscaal shoppen door multinationals


Het Europees Parlement wil één Europees systeem voor de winstbelasting van bedrijven, zodat multinationals niet langer belastingen kunnen ontwijken door hun winsten kunstmatig te verschuiven tussen EU-landen. Vandaag scherpte het parlement de voorstellen voor een Europese grondslag voor de winstbelasting van bedrijven aan (de zogenaamde CC(C)TB). Groen steunt het voorstel en wil dat de EU-landen snel werk maken van deze cruciale wet.

Bart Staes (Europarlementslid voor Groen): “De 28 verschillende berekeningen voor winstbelasting maken de Europese interne markt een paradijs voor belastingontwijkers als Ikea, Google en Starbucks. Met één Europese belastinggrondslag krijgen landen weer grip op deze bedrijven. Multinationals gebruiken onze infrastructuur en moeten er dus ook een eerlijke bijdrage aan leveren. Deze hervorming kan tot €5 miljard per jaar opleveren.”

Het Europees Parlement wil het voorstel van Europees Commissaris Moscovici op een aantal punten aanscherpen, waardoor een aantal onredelijke aftrekposten voor bedrijven geschrapt wordt. Ook stelt het parlement een nieuwe methode voor om techbedrijven zoals Google niet langer te belasten op basis van waar hun hoofdkantoor gevestigd is, maar ook op basis van de geëxploiteerde gebruikersdata per land. Staes: “Landen zijn een dief van hun eigen portemonnee als ze de belastingregels van de vorige eeuw toepassen op de grote techbedrijven van vandaag. Deze betalen momenteel nauwelijks belasting.”

De nationale regeringen moeten echter met unanimiteit over dit voorstel besluiten vooraleer de wet kan ingaan. Enkele EU-landen liggen dwars. In het Duitse coalitieakkoord staat echter dat Duitsland samen met Frankrijk het initiatief wil nemen om aan Europese oplossingen voor winstbelastingen te werken.

“Ik hoop dat er na jaren stilstand eindelijk vooruitgang geboekt kan worden. Desnoods met een kopgroep van landen. Hopelijk stapt minister Van Overtveldt daarin mee en kan België zo ook een voortrekkersrol op zich nemen. Anders blijven landen en hun staatskas de speelbal van multinationals.”, aldus Staes.
 
Achtergrond

  1. Er zijn veel gevallen van grote bedrijven die geen belastbare aanwezigheid hebben in een land, een zogeheten permanente aanwezigheid, maar ze doen wel zaken en hebben klanten. Google bijvoorbeeld heeft 700 werknemers in Frankrijk, maar het Franse gerecht heeft geoordeeld dat ze geen belastbare aanwezigheid hebben in het land. Alle winsten moeten dus belast worden in Ierland.  Om deze praktijken aan te pakken stelt het Parlement het concept voor van een permanente digitale aanwezigheid. Zo zorgen we ervoor dat online bedrijven belast kunnen worden in de landen waar ze klanten hebben en diensten voorzien. Dit voorstel komt van de groene fractie en is nu opgenomen in de positie van het Europees Parlement. Daarbovenop is er een vierde factor bijgekomen, namelijk de hoeveelheid data die vergaard en gebruikt wordt door online bedrijven.
     
  2. De groene fractie diende ook een amendement in dat pleitte voor een wetsvoorstel over een minimumbelasting voor bedrijven. Dit voorstel heeft het niet gehaald.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?