Persberichten

AA
Brexit: hechte relatie met VK behouden en vasthouden aan Europese waarden

Eind deze maand zal de Europese Raad zijn krijtlijnen trekken voor de onderhandelingen met de Britse regering, over het akkoord dat gesloten moet worden om het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie te regelen. Daarom nam het Europees Parlement vandaag standpunt in over de Brexit (1). De Europese groene fractie steunde de constructieve resolutie die pleit voor een zo goed mogelijke relatie tussen het VK en de EU, zonder daarbij afbreuk te doen aan een stabiele Europese samenwerking, noch aan waarden en standaarden.

Staes: “Brexit maakt duidelijk hoe onderling verweven het VK en de EU zijn en welke problemen het optrekken van nieuwe grenzen onvermijdelijk creëert. Het komt er nu op aan om de schade te beperken. De vrede en stabiliteit in Noord-Ierland mag niet in gevaar komen. Europese burgers in het VK én Britse burgers in de EU moeten hun rechten op verblijf, werk en andere zaken, zoveel mogelijk behouden.”

In de artikel-50 brief van de Britse premier May wekt de Britse regering de suggestie dat ze bereid is om de samenwerking op het vlak van veiligheid in de waagschaal te zetten om zo toegang tot de Europese interne markt af te dwingen. Het Europees Parlement keurt deze uitruil tussen veiligheid en economie formeel af. “Het is schandalig om met de veiligheid van Europese burgers te spelen als onderhandelingsstrategie. Het is in het belang van alle Europeanen om de samenwerking op het vlak van buitenlands- en veiligheidsbeleid optimaal voort te zetten”, aldus Staes.

Het Europees Parlement spreekt in de resolutie zijn voorkeur uit voor een associatieakkoord met het VK zodat zeer hechte samenwerking kan voortbestaan. De regering van May stuurt echter aan op een harde Brexit waarbij het VK geen deel is van de interne markt, de Europese economische ruimte en de douane-unie. “Ik hoop dat het Verenigd Koninkrijk gaat inzien dat die koers alleen verliezers kent. Mensen, het klimaat en de economie zijn er allemaal bij gebaat dat Groot-Brittannie de samenwerking met de EU zo hecht mogelijk maakt.”

Staes wijst er op dat het voor beide partijen het beste ware geweest als het VK deel zou blijven uitmaken van de interne markt en/of de douane-unie: “Maar dit is onmogelijk zolang het VK de vier Europese basisvrijheden weigert te accepteren, en de bevoegdheden van het Europees Hof van Justitie niet erkent. Helaas is dat de aloude trieste politieke attitude waar de Britse regering aan vast blijft houden: wél de voordelen van lidmaatschap van een club willen, maar niet de afgesproken regels respecteren, noch het lidgeld betalen.”     

Het akkoord over de uittreding van Groot-Brittannië dat officieel binnen twee jaar moet zijn afgesloten, moet door een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten en het Europees Parlement worden goedgekeurd. Groot-Brittannië doet er dus verstandig aan om deze resolutie serieus te nemen om de Brexit ordentelijk te laten verlopen. “Het EP erkent vandaag dat er de komende twee jaar al gesproken kan worden over hoe de toekomstige relatie er uit kan zien, mits er voldoende vooruitgang is geboekt rond de Brexit. Maar het EP zegt ook dat daar pas een akkoord over kan worden gesloten eens het VK formeel uit de EU is gestapt.”  

 

(1) De resolutie werd goedgekeurd met 516 stemmen voor, tegen 133 en 50 onthoudingen.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?