Persberichten

AA
België nog steeds 'bad guy' inzake visserijbeleid
Op de vergadering van de Europese visserijministers van vandaag, dreigt België opnieuw roet in het eten te gooien als het gaat om de hervormingsplannen van Maria Damanaki, Europees Commissaris voor Visserij. Groen Europarlementslid Bart Staes: "Kris Peeters heeft een janusgezicht als het gaat om de noodzakelijke hervorming van het visserijbeleid: al jaren preekt hij duurzaamheid en wetenschappelijkheid. In de praktijk is er geen visie en blijft alles grotendeels bij wat het was. Tot de vis op is en de sector kapot."

Op 19 maart jl. lekte al uit dat België zich opnieuw aansloot bij de 'bad guys' door een brief te ondertekenen die zich keerde tegen een belangrijk onderdeel van de hervormingsplannen van Damanaki. Staes: "Het gaat concreet om plannen om het terug in zee gooien van vis tegen te gaan. Een veel voorkomende praktijk, terwijl bijna negentig procent van de visvoorraden in Europese wateren zwaar zijn overbevist. Intussen hebben enkele landen hun verzet gestaakt, alleen Frankrijk en België, blijven zich bij monde van Kris Peeters verzetten. Zogezegd omdat men meer uitzonderingen wil en vissers bijvoorbeeld niet al die zeesterren aan boord willen houden. Eerder al schreven de Europese ministers dat ze het teruggooien van teveel of verkeerd gevangen vis willen bestrijden, maar dat de voorstellen van Damanaki 'onrealistisch en te dwingend' zijn. Peeters houdt vandaag als bijna enige dit standpunt vol en geeft in de Europese visserijraad een ander signaal dan de duurzame praatjes die hij al jaren verkondigt."

Een verbod op het teruggooien van vis, wanneer bepaalde schepen of reders hun quota hebben overschreden, zou de komende vier jaar gefaseerd worden ingevoerd. Dat is een onderdeel van het vorig jaar voorgestelde plan van de Europese Commissie voor hervorming van het Europees visserijbeleid, met als doel het tegengaan van overbevissing. Staes: "De wetenschap zegt al jaren dat een dergelijke hervorming urgent is. Bijna 90% van de visvoorraden in Europese wateren is overbevist en we moeten vrezen dat binnen tien jaar negen van de tien overgebleven vissoorten in gevaar zijn. Zonder een radicale wending in ons Europese visserijbeleid is er geen toekomst voor vissoorten noch voor vissers."

Ook inzake andere hervormingsvoorstellen ligt Peeters dwars. Dat geldt bijvoorbeeld voor het voorstel om 'de meest kwetsbare vissoorten' als criterium te gebruiken voor de nationale beleidsplannen. Voorts is er het principe van het invoeren van de MSY (Maximum Sustainable Yield), waarbij op basis van wetenschappeljike gegevens wordt bepaald welke hoeveelheden van een bepaalde soort gevangen mogen worden om ze voldoende te laten herstellen. Staes: "De Commissie en heel wat lidstaten willen dit al in 2015 invoeren. Maar ook hier weer staat België op de rem omdat het dit systeem pas in 2020 wil invoeren."

Staes: "Peeters verklaart steeds zijn beleid op wetenschap te baseren, maar dat bleek de laatste jaren niet uit de praktijk. Hij schaarde zich eind mei vorig jaar ook al in het kamp van vijf landen - Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk en Ierland - die de hervormingsplannen van Damanaki afremmen, en bepleitte voor de Vlaamse vloot zo hoog mogelijke quota. Uit een recente in Nature gepubliceerde studie blijkt dat de Europese ministers bij hun besluiten in 70 % van de gevallen geen rekening hielden met wetenschappelijke adviezen."
Staes: "De gevolgen van het Europese wanbeleid - teveel schepen voor te weinig vis - dat mede vorm werd gegeven in de lidstaten, zijn uitgedunde visbestanden en een industrie die met moeite overeind blijft. Wat we goed moeten beseffen: zonder sterke, duurzame visvoorraden, zal er in de nabije toekomst geen visserijsector meer zijn."
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?