Persberichten

AA
Barroso wijzigt koers na massaal protest

Na een mondelinge vraag van de groene fractie over de radioactieve grenswaarden in voedsel uit Japan, kondigde commissaris Barroso gisteren aan de vastgelegde waarden onverwijld aan te passen aan de duidelijk lagere Japanse limieten (1). Bart Staes, Europarlementslid Groen! weet: "De eerder daarover door de Commissie genomen beslissing om deze grenswaarden te verhogen was zeer verwarrend, ook voor ons Federaal Voedselagentschap. Die vergissing is nu rechtgezet."

Pas na massaal protest tegen de verhoging van de radioactieve grenswaarden in voedsel uit Japan, heeft de Commissie haar vergissing toegegeven. Barroso gaf toe dat de discrepantie tussen de Europese en Japanse grenswaarden niet aanvaardbaar is. (2) Hij schreef deze namiddag alle nationale voedselagentschappen aan om de waarden in overeenstemming te brengen met die van Japan.

Staes: "Een verordening over maximumgehaltes van radioactiviteit in levensmiddelen en diervoeders herzien na een nucleair ongeval is eerder ongelukkig. Gezien de geringe invoer van Japans voedsel, zien we liever een tijdelijk invoerverbod. Een voedselcrisis hoeven we niet meteen te verwachten in de EU."

Opmerkingen:

(1) Het voorgestelde tijdschema voor de Commissie: Vaststelling van de maatregel maandag 11 April, gepubliceerd dinsdag 12 April
(2) Comparison maxim permitted levels of contamination of foodstuff EU - Japan

(values in Bq/kg or Bq/l)

General Food

Milk and dairy

Infant food

Water / Liquid foodstuff

EU

Japan

EU

Japan

EU

Japan

EU

Japan(2)

Iodine
I-131

2000

2000 (1)

500

300

150

100

500

300

Cesium
Cs 134 - 137

1250

500

1000

200

400

n.a

1000

200

Plutonium and transuranic elements
Am, Pt

80

10

20

1

1

1

20

1

Strontium
Sr-90

750

n.a

125

n.a

75

n.a

125

n.a

(1) for vegetables except root vegetables and tubers - does not include grains, meat and fish as the EU value

(2) for drinking water - not specified for other liquid foodstuff

Source EU Values: Commission Implementing Regulation (EU) No 297/2011 of 25 March 2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station. This regulation to values under Council Regulation (Euratom) No 3954/87 of 22 December 1987 laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency.

Source Japanese Values: Notice No. 0317 Article 3 of the Department of Food Safety - 17 March 2011

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?