Persberichten

AA
Verplichte biometrische data op identiteitskaarten zijn een gevaar voor de privacy


Vandaag stemde het Europees Parlement in met het verplicht toevoegen van biometrische data, waaronder vingerafdrukken,  op identiteitskaarten. “Het toevoegen van vingerafdrukken op identiteitskaarten is een rookgordijn dat eigenlijk dient om op grote schaal persoonsgegevens te verzamelen. En dat schept een risico voor de privacy”, stelt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

Voorstanders van de inclusie van vingerafdrukken beweren dat dit nodig is voor de bestrijding van identiteitsfraude of –diefstal. Uit de beoordeling van de Europese Commissie blijkt echter dat dergelijke maatregelen niet nodig zijn.

Staes: “De christen-democraten, de liberalen en de NVA claimen dat hiermee het probleem van identiteitsfraude aangepakt wordt. Niets is minder waar. De huidige identiteitskaarten bieden voldoende bescherming tegen identiteitsdiefstal. De race om zoveel mogelijk persoonsgegevens te verzamelen voor het gebruik van veiligheids- en politiediensten is niet alleen overbodig, het is ook onacceptabel. Vele burgers zien dit namelijk terecht als een inbreuk op hun privacy.”

De Belgische privacycommissie uitte eerder al bezwaren tegen deze aanpak. Ze bestempelt de maatregel als "buitensporig, zonder bewezen noodzaak, intrusief en niet onschuldig". Onderzoekers van de KU Leuven luidden ook de alarmbel: "De technologie die zal worden gebruikt voor de opslag van de vingerafdrukken op de kaart, blijkt helemaal niet veilig te zijn. Het zou zelfs relatief gemakkelijk zijn om vingerafdrukken te stelen". Ook advocaat Kati Verstrepen, Voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten, waarschuwt voor deze aanpak in een recent opiniestuk: "De vingerafdrukken op de identiteitskaart is niet alleen onnodig, de maatregel is ronduit gevaarlijk. We worden verplicht ons fundamentele recht op privacy op te geven voor een maatregel die onze samenleving eigenlijk nog onveiliger maakt. We winnen er alleen een vals veiligheidsgevoel mee. Absurder wordt het niet."

De Belgische privacycommissie uitte eerder al bezwaren tegen deze aanpak. Ze bestempelt de maatregel als "buitensporig, zonder bewezen noodzaak, intrusief en niet onschuldig". Onderzoekers van de KU Leuven luidden ook de alarmbel: "De technologie die zal worden gebruikt voor de opslag van de vingerafdrukken op de kaart, blijkt helemaal niet veilig te zijn. Het zou zelfs relatief gemakkelijk zijn om vingerafdrukken te stelen".  


“In Frankrijk is het al zo dat vingerafdrukken bewaard worden in een gigantische database, beter bekend onder de naam TES. Dit systeem druist in tegen de Europese regels wat betreft persoonsgegevensbescherming én het is nu al helemaal overbodig door de nieuwe verplichting om vingerafdrukken op de kaarten zelf te bewaren. De Franse overheid zou TES moeten ontmantelen want de fundamentele rechten en vrijheden van alle burgers moeten te allen tijde gerespecteerd worden”, aldus Bart Staes. De Groenen stemden eensgezind tegen deze wet.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?