Persberichten

AA
Turkije moet meer vaart achter hervormingen zetten

De Europese Commissie presenteert vanmiddag het voortgangsrapport over Turkije als kandidaat-lid van de EU. Gisteren lekte het rapport al uit. Europarlementslid Bart Staes (Groen!) is het eens met de strekking ervan. Turkije pakt de hervormingen in het land weer langzaam op, maar moet er veel meer vaart achter zetten.

"Na een enorme hervormingsspurt vijf jaar geleden hebben de ontwikkelingen jaren stilgestaan in Turkije. Nu is er gelukkig weer een beetje beweging in de goede richting. Zo is er een groot taboe doorbroken door de Koerdische taal niet langer te verbieden. Ook wordt de grens tussen Turkije en Armenië weer geopend en zijn de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen gaandeweg aan het herstellen", zegt Staes.

De Europese Commissie stelt terecht dat er nog veel moet gebeuren voordat Turkije kan toetreden tot de EU. Staes: "Er moet vooral nog ontzettend hard gewerkt worden aan de rechten van minderheden en de vrijheid van meningsuiting. Het beruchte Artikel 301 waarmee mensen met een scherpe mening over de Turkse staat en regering aangeklaagd kunnen worden, is nog altijd niet afgeschaft. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren".

"In het rapport spreekt men van 'limited progress'. Zeker is dat bepaalde initiatieven in het kader van democratisering moeten worden geconcretiseerd: persvrijheid, vakbondsvrijheid, vrijheid om organisaties te vormen, onafhankelijke rechterlijke macht en bescherming van burgerlijke vrijheden die wij in de EU heel gewoon vinden. Dit zijn allemaal zaken die in de nabije toekomst van cruciaal belang zullen zijn. En ja eigenljik heeft een modern en Europees georiënteerd Turkije baat bij een nieuwe grondwet," aldus Staes.

Volgens Staes is het nu zaak dat Turkije dus doorzet en vaart maakt met de ontwikkelingen. "Dat is niet alleen goed voor Turkije zelf, maar ook voor de Unie. Turkije is op allerlei manieren van groot belang voor de EU. Het is onze brug naar het Midden-Oosten, waar de spanningen nog altijd groot zijn. Een deel van onze energievoorziening is afhankelijk van Turkije. En het is een belangrijke afzetmarkt. We hebben er in de EU dus alle belang bij dat Turkije haar zaakjes zo snel mogelijk op orde heeft."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?