Persberichten

AA
Tijd voor actie tegen afbraak Poolse rechtsstaat


“Polen vocht zich na de val van de Muur vrij van een totalitair regime en werd een democratie binnen een Unie van democratische landen. Het is onze plicht als Europeanen om te voorkomen dat de fundamentele rechten van Poolse burgers nu weer worden aangetast.” Europees Parlementslid Bart Staes schreef mee aan de resolutie die het Europarlement woensdag aannam. Daarin besluit het EP om onderzoek te doen of het stemrecht van Polen in de Raad van Ministers kan worden geschorst.

Sinds het aantreden van de nieuwe rechts-conservatieve Poolse regering in het najaar van 2015 is de democratie en de rechtsstaat in het land steeds verder uitgehold. Nieuwe wetten ondermijnen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en beknotten de fundamentele rechten zoals het recht op vereniging, persvrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. De huidige situatie in Polen kan een serieuze overtreding vormen van de Europese waarden zoals vermeld in artikel 2 van het Europees Verdrag. “Dat de nieuwe regering de verkiezingen met een enorme meerderheid won, geeft juist extra verantwoordelijkheid”, stelt Staes. “Het respecteren van de rechten van minderheden, andersdenkenden of de mensen die niet op je hebben gestemd, hoort daar ook bij.”

De lijst aan inbreuken op de grondrechten wordt steeds langer: vluchtelingen aan de grens met Wit-Rusland krijgen geen recht op asiel en de kap van het Białowieża-woud, het laatste oerbos van Europa, gaat gewoon door, ondanks een uitspraak van een Europese rechter. “Ik maak me zorgen over de afbraak van de Poolse rechtsstaat. Deze trend moeten we stoppen.”

“De situatie in Polen toont aan hoe belangrijk het is om landen te blijven beoordelen op fundamentele rechten, niet alleen wanneer ze als nieuw land toetreden, maar ook wanneer ze al lang lid van de EU zijn”, aldus Staes. 

De Europese Commissie praat al bijna twee jaar met de Poolse regering, maar durft vooralsnog niet de laatste, effectieve stap te zetten in dat proces: het inroepen van de procedure om het stemrecht van Polen in de Raad van ministers te ontnemen.

Ook binnen de Raad van Ministers wordt Polen niet tot de orde geroepen. “Een democratie in verval schreeuwt om een snelle reactie”, stelt Staes. “We zien aan Polen dat jarenlang palaveren weinig nut hebben. Integendeel, de Poolse regering gaat – net zoals Hongarije – verder met het uithollen van de democratie en de rechtsstaat. Onze gezamenlijke Europese normen en waarden staan op het spel als EU-landen zich niets aantrekken van fundamentele rechten en uitspraken van de Europese rechter. Dat is zeer gevaarlijk. Dus is het tijd om maatregelen te nemen.”

Het voltallige Europees Parlement vraagt nu de parlementaire commissie Burgerlijke Vrijheden een eigen onderzoek te starten. "Belangrijk is om partijen als CD&V en N-VA onder druk te blijven zetten. Het zijn die partijen die in coalities als EVP en ECR zitten waarin de regerende partijen in Polen en Hongarije zitten. Het is misschien leuk om in de grootste politieke families te zitten, maar de brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?