Persberichten

AA
Stop de passiviteit inzake Gaza!

De humanitaire catastrofe en het hoge aantal burgerslachtoffers vragen om een duidelijk standpunt en actie van zowel de federale als Vlaamse regering om het geweld in Gaza te doen stoppen. “Minister Karel De Gucht veroordeelt de mensenrechtenschendingen in Congo, wij vragen een even moedige houding ten aanzien van het conflict in Gaza. De Belgische regeringen moeten hun nek uitsteken. Er is diplomatieke actie nodig, de huidige passiviteit is onaanvaardbaar. Men staat erbij en kijkt ernaar, terwijl Israël gewoon verder doet”, stellen Groen! parlementsleden Eloi Glorieux, Wouter De Vriendt en Bart Staes.

Morgen dient Groen! zowel in het Vlaams Parlement als in de Kamer gelijkaardige resoluties in. Wij vragen uitdrukkelijk de medeondertekening van de andere politieke fracties. De Vlaamse resolutie wordt morgen neergelegd tijdens de plenaire vergadering, terwijl de federale resolutie wordt ingediend tijdens het Gaza-debat met Minister Karel De Gucht in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen.

“Gaza is de Ground Zero van het Midden-Oosten. Onze regeringen moeten bij de Israëlische regering en bij Hamas aandringen op een onmiddellijk staakt-het-vuren en een stopzetting van het bestoken van burgers. Het feit dat Israël humanitaire hulp tegenhoudt aan de grens met Gaza is totaal onaanvaardbaar en een grove schending van de Conventie van Genève. Wij vragen dat de Belgische regeringen diplomatieke sancties nemen zolang het geweld voortduurt en de grens niet wordt opengesteld”, zegt Kamerlid Wouter De Vriendt.

“Indien de bombardementen, de grondoorlog en de blokkade van de Gazastrook niet worden stopgezet, moeten de Belgische regeringen de relaties met Israël opschorten”, zegt Vlaams Parlementslid Eloi Glorieux. Europees Parlementslid Bart Staes wijst op het volgende: “de opwaardering van de Europees-Israëlische relaties is nog altijd niet formeel goedgekeurd. De Europese ministers hebben hiertoe de instemming nodig van het Europees Parlement. De groene fractie zal zich verzetten tegen deze opwaardering en wij vragen Minister Karel De Gucht om in de Europese ministerraad hetzelfde te doen.”

De Belgische regeringen moeten tevens aandringen bij de bevoegde Palestijnse autoriteiten en in het bijzonder de milities van Hamas om op niet-gewelddadige, vreedzame wijze te streven naar vrede in het Midden-Oosten en alle inwoners van de regio de veiligheid te gunnen waar ze recht op hebben. De staat Israël moet door hen erkend worden en het is onaanvaardbaar dat zij ‘de vernietiging van de staat Israël’ als politieke doelstelling nastreven.

Ten slotte kunnen geen vergunningen verleend worden voor export, import en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie naar en van Israël, ook wanneer de bestemmeling de Israëlische militair gerelateerde industrie is en de eindgebruiker zich buiten Israël bevindt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?