Persberichten

AA
Start Klimaattop Doha: Doortastend klimaatbeleid hoogst nodig

Groen Europarlementslid Bart Staes hoopt op een doortastend optreden van de Europese Unie bij de internationale klimaattop in Doha, die morgen start en plaats vindt van 26 november tot 7 december.

Het Europese Parlement keurde vorige week daarrond een stevig rapport goed (1). Zo wil het Parlement dat de EU haar eigen ambities voor CO2-reductie verhoogt, klimaathulp voor ontwikkelingslanden toezegt en een einde maakt aan het vetorecht van individuele landen om klimaatbeleid te blokkeren.

Staes: "Zonder onmiddellijke actie leven we aan het eind van deze eeuw in een wereld die minstens vier graden warmer is. We moeten ons behoeden voor extreem weer dat vooral de armste bevolkingen ter wereld het brood uit de mond neemt. Ambitieus klimaatbeleid is nodig om de problemen aan te pakken en de groene economie te stimuleren, maar de politiek loopt ver uit de pas met het bedrijfsleven en de wetenschap."

Europa werd vroeger gezien als internationale klimaatleider, maar loopt op steeds meer terreinen achter bij de ambities van de rest van de wereld. Europa heeft haar eigen doel van twintig procent CO2-reductie in 2020 vorig jaar al gehaald, als gevolg van de economische crisis.

Staes: "Europa is wat klimaatbeleid betreft in winterslaap. Het Europarlement stelt dat een hogere klimaatambitie in ons eigen economisch belang is. Zonder aanscherping van ons klimaatbeleid staan we het komende decennium stil, terwijl grootschalige CO2-reductie nodig is om rampzalige scenario's te voorkomen."

Op initiatief van ondermeer GroenLinks collega Bas Eickhout, worden EU-landen opgeroepen om niet langer met een veto klimaatbesluiten te blokkeren. De Europese milieuministers zijn er de afgelopen jaren niet in geslaagd om overeenstemming te bereiken over "hot air": het overschot aan uitstootrechten als gevolg van de economische crisis in het voormalig Oostblok in de jaren '90. De Europese Unie heeft momenteel vier miljard ton CO2 aan dit soort uitstootrechten. Polen wil dit overschot meenemen naar de tweede periode van het bestaande klimaatakkoord, het Kyoto protocol, terwijl de meeste andere landen dit zoveel mogelijk willen inperken: "Deze gebakken lucht slaat alle ambitie uit de tweede periode van het Kyoto protocol. Maar met zijn veto kan Polen bij elk klimaatdossier aan de rem hangen en de boel onnodig vertragen." legt Eickhout uit. Zijn voorstel om Europese milieuministers voortaan te laten besluiten met een gekwalificeerde meerderheid, kon op instemming van het Europarlement rekenen. Zo kan de patstelling rond "hot air" doorbroken worden en Polen op een zijspoor gezet worden.

Een ander heikel punt is de klimaathulp aan ontwikkelingslanden. Het Europarlement wil dat deze de komende jaren opgeschaald wordt. "Armoedebestrijding en de aanpak van klimaatverandering gaan hand in hand. Het is treurig dat klimaathulp aan de kwetsbaarste regio's in de meeste begrotingen een bezuinigingspost is." De gevolgen van klimaatverandering komen vooral voor rekening van ontwikkelingslanden die niet over de middelen beschikken om zich tegen de gevolgen van de toename van droogtes en overstromingen te wapenen. De meeste Europese landen hebben nog geen concrete toezeggingen gedaan voor klimaathulp na dit jaar.

(1) Na te lezen op http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20121122&secondRef=TOC&language=NL in het Word-document op bladzijde 140.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?