Persberichten

AA
Persbriefing - Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden op 2020

 

De plenaire vergadering van het Europees Parlement debatteert maandagavond 14 december 2016 over twee belangrijke energiedossiers:

 

- Hoe de Europese energie-unie tot stand brengen?

- Hoe minsgtens 10% integratie van energievoorzieningsnetwerken in Europa te bereiken?

 

Beide rapporten worden dinsdag 15 december 2016 vanaf 12 uur ter stemming voorgelegd. Hieronder een persbriefing.

 

De Europese Unie wil - de interne eenmaking indachtig - sinds decennia haar energiemarkt integreren, verduurzamen en globaal meer competitief maken. Er is al veel verbeterd maar de fragmentatie/versnippering van beleid tussen de lidstaten blijft groot. Hoog tijd dus dat de EU de manier waarop elektriciteit wordt geproduceerd, getransporteerd en geconsumeerd grondig vernieuwt.

 

De Europese Commissie tracht het energiebeleid van Europa te sturen met een kaderstrategie voor 'een Europese Energie Unie'.

 

Eén aspect uit deze kaderstrategie is het bereiken van 10% interconnectiviteit tussen de lidstaten, het beter verbinden van hoogspanningsnetwerken voor elecriciteit, een doel dat in 2002 al is gesteld en tegen 2005 moest zijn gerealiseerd. Met de nieuwe EnergieUnie krijgt dit engagement een nieuwe deadline: 2020.

 

De Groenen in het EP willen deze doelstelling echter bijstellen en doen een reeks voorstellen om de huidige strategie te verbeteren. We denken daarbij aan de windmolenparken op zee die zowel onderling als naar het vasteland moeten verbonden worden. Of aan de toenemende decentralisatie van de energievoorziening.

 

De 10% interconnectiviteit

 

Een slim elektriciteitsnetwerk is onmisbaar, cruciaal voor de duurzame energieontwikkeling en het meer flexibel kunnen switchen naar groene energie, gezien het raster hierdoor grotere hoeveelheden van verschillende vormen van hernieuwbare energie optimaal en efficiënt zou kunnen opnemen. Als er weinig wind of zonne-enrgie in België wordt geproduceerd, kan die vanuit andere landen geïmporteerd worden. 

Voor de Europese Commissie betekent 10 % interconnectiviteit dat elke lidstaat capaciteit moet ontwikkelen om minstens één tiende van de eigen productiecapaciteit te verbinden met de netwerken van de andere lidstaten.

 

Groene accenten

 

De groenen staan achter dat plan omdat het de langetermijn klimaatdoelstellingen en de ontwikkeling van duurzame energie makkelijker haalbaard maakt. Maar Groen betwijfelt wel de "one-size-fits-all" aanpak.

 

Een betere elektriciteitsverbinding tussen de lidstaten is een manier om onze klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken maar ook om de geopolitieke positie van de EU te verbeteren.

 

Daarnaast is de ontwikkeling van betere elektriciteitsverbindingen een voorwaarde voor de opname van hernieuwbare energie en één van de belangrijkste voorwaarden om van de EU een leider in duurzame energie te maken.

 

Het initiatiefrapport van de groene rapporteur Peter Eriksson bevat sterke aanbevelingen over hoe de huidige strategie verbeterd kan worden en heeft de voortgang van de verschillende EU-regio's geëvalueerd. Volgende aanbevelingen zijn opgenomen:

 

  • Distributienetwerk. Doordat ons energielandschap steeds meer decentraliseert, is het noodzakelijk om de netwerken niet alleen te ontwikkelen voor elektriciteitstransmissie, maar ook voor distributie.
  • Op maat van de regio's. Groen wil dat de vooropgestelde doelen op maat gemaakt worden voor specifieke regio's en dit op basis van wetenschappelijk onderzoek.
  • Met kwalitatieve parameters. Groen wil een aantal bijkomende kwalitatieve parameters, zoals de toegankelijkheid van de interconnectoren per regio of meer transparantie en betrokkenheid van lokale actoren en middenveldorganisaties bij Projecten van Algemeen Belang.
  • Gebruik van best beschikbare technologieën. Deze kunnen zorgen voor lokale ondersteuning en het minimaliseren van de impact op het milieu. De hoogste milieunormen mogen namelijk niet worden ondermijnd tijdens de bouw van nieuwe elektriciteitslijnen.
  • Europese Energieregulator (ACER) moet uitgerust worden met meer bevoegdheid en aangepaste competenties zodat monitoring effectiever verloopt.
  • Financiering. Voorrang moet gaan naar projecten die de belangrijkste 'missing links' realiseren.

 

 

De situatie in België

 

 België presteert momenteel boven het gemiddelde: 17% van het net is verbonden met het buitenland.  België, met name Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet, heeft daarnaast verschillende projecten in de pijplijn.

 

 ALEGRO wordt de eerste rechtstreekse connectie tussen België en Duitsland. Rondom Aachen in Duitsland en Luik in België zijn beide hoogspanningsnetten goed ontwikkeld en wil Elia ervoor zorgen dat deze twee netwerken verbonden geraken. De aanvang van dit project is voor 2017. Het project zal het mogelijk maken om de in- en uitvoercapaciteiten te versterken en hernieuwbare energie te vervoeren.

 

Hiernaast is ook het NEMO Link project tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Dit project zal bestaan uit onderzeese en ondergrondse elektriciteitskabels die ervoor gaan zorgen dat de elektriciteit in beide richtingen tussen de twee landen zal kunnen stromen.

 

België staat dus voor grotendeels voorop als het gaat over de interconnectie met andere landen van de EU. De vraag is natuurlijk in hoeverre de interconnectoren groene stroom gaan vervoeren in de toekomst.

 

Procedure Code: 2015/2113(INI) (Energy Union); 2015/2108(INI) (interconnectors target)

 

Debat: maandag 14 december

Stemming: dinsdag 15 december

 

Procedure: niet-wetgevende resoluties

Meer informatie:

Ontwerpresolutie - Naar een Europese Energie Unie

Proceduredossier - Energie Unie

Ontwerpresolutie: Hoe 10% integratie energievoorzieningsnetwerken te bereiken

Proceduredossier interconnectors target

Profiel van de rapporteur (Energy Union) - Marek Józef GRÓBARCZYK (ECR, PL) ()

Profiel van de rapporteur (Interconnectiedoelstelling) - Peter Eriksson (Greens/EFA, SE)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?