Persberichten

AA
Parlement kiest voor een andere koers in het Europees asielbeleid

“Wij willen af van de inefficiënte praktijk dat vluchtelingen in hun eerste land van aankomst asiel moeten aanvragen. Het leidt tot onmenselijke situaties in het zuiden van Europa, en bemoeilijkt de herverdeling van vluchtelingen. De hervorming van de zogenaamde Dublin-regels is één van de grootste splijtzwammen in de EU en moet inderdaad, zoals Raad-voorzitter Donald Tusk stelt, zeer dringend van tafel.” Europees parlement Bart Staes reageert hiermee op de stemming in de commissie Burgerlijke Vrijheden vandaag rond nieuwe Dublin-regels die bepalen welk EU-land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. “Een meer humane aanpak én meer efficiëntie kunnen wel degelijk samengaan.”

Die zogenaamde Dublin Verordening verplicht vluchtelingen asiel aan te vragen in het eerste land waar ze Europa binnenkomen. In de praktijk is dat meestal Zuid-Europa, in het bijzonder Malta, Griekenland en Italië. Het Europees Parlement wil af van die verplichting uit de Dublin Verordening. Daarnaast breekt het rapport een lans voor minderjarige asielzoekers.

Staes: “Door bij de asielaanvraag te kijken naar factoren zoals taalvaardigheden, expertise of familiebanden kan de integratie veel sneller verlopen en wordt geen geld en energie meer gestoken in het heen en weer sturen van vluchtelingen omdat hun mensensmokkelaar toevallig in Griekenland de boot liet stranden. Het asielsysteem moet beter werken voor zowel de vluchteling als voor het ontvangende land.”

Vorig jaar mei presenteerde de Europese Commissie een herziening van de huidige Dublinregels. De Europese Groenen stelden toen vast dat de voorstellen een stap achteruit betekenden. De positie die het Europees Parlement vandaag inneemt, erkent de problemen die er zijn met het huidige systeem. Wanneer een vluchteling in aanmerking komt voor asiel, zal die via een herverdelingssleutel herplaatst worden, rekening houdend met diens voorkeuren.

Staes: “Door het afschuiven van de verantwoordelijkheid op Zuid-Europa door Noord- en Oost-Europa is het huidige systeem onwerkbaar en onmenselijk. Het is bizar dat we mensen die oorlog ontvlucht zijn en gemotiveerd zijn een nieuw leven op te bouwen zo lang in kampen laten zitten. Het Europarlement kiest voor een eerlijk systeem voor zowel vluchtelingen als lidstaten door de asielzoeker en het land zo snel en zoveel mogelijk te matchen.”

Daarnaast wil het Europees Parlement de rechten en waarborgen van minderjarigen versterken. Zo moet altijd grondig gekeken worden naar het belang van het kind vooraleer te beslissen een minderjarige terug te sturen of door te verwijzen naar een ander land. Ook zouden lidstaten juridische bijstand moeten verlenen aan de asielzoeker tijdens de zoektocht naar het meest geschikte land.

Met de stemming van vandaag heeft het Europees Parlement een onderhandelingspositie aangenomen om met de Raad van Europese ministers tot nieuwe regels te komen. Staes: “De grote vraag is of de Raad bereid is om mee te werken aan een solidair systeem waarin landen een evenredig aandeel nemen in de opvang van vluchtelingen. Sommige landen tonen vooralsnog weinig solidariteit met vluchtelingen en andere EU-landen die wel de nodige opvang bieden. Deze gordiaanse knoop moet en zal worden opgelost.”  

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?