Persberichten

AA
Lidstaten moeten belofte houden over herverdeling asielzoekers

Een grote meerderheid in het Europees Parlement steunt het rapport van collega-parlementslid Ska Keller (Groenen) over vluchtelingenquota’s. Ze roepen de lidstaten op om hun belofte te houden en 160 000 vluchtelingen uit Griekenland en Italië te hervestigen (1). Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen: "EU-landen komen hun beloftes om het nijpende vluchtelingenprobleem aan te pakken niet na. Het wordt tijd dat ze hun verantwoordelijkheden opnemen!"

Staes: “De lidstaten moesten zich schamen dat zij ondanks mooie woorden geen enkele voortgang maken met het solidair en humaan opvangen van mensen die de oorlog ontvlucht zijn. Geen enkele lidstaat komt nog maar in de buurt van wat hij beloofde te doen, terwijl de opvangkampen in Griekenland en Italië overbevolkt zijn. Sommige lidstaten zoals Polen en Hongarije namen nog geen enkele vluchteling op. België hervestigde nog maar 29 vluchtelingen uit Italië en 90 uit Griekenland van de 3812 beloofde vluchtelingen. Dat zijn er nog 3693 te gaan en dat terwijl Francken de opvangcapaciteit sterk aan het afbouwen is. Een gebrek aan lange termijnvisie als je het mij vraagt."

Staes: “De houding van de EU-landen ondermijnt de Europese solidariteit om het vluchtelingenprobleem serieus te managen. Lidstaten moeten op zijn minst een derde van de plaatsen beschikbaar maken tegen het einde van dit jaar.”

Staes: “Het getuigt ook van weinig empathie dat zowel de lidstaten als de Europese Commissie een derde van de hervestigingsplaatsen willen opofferen voor de EU-Turkije deal. Onder het 1-op-1 schema geldt dat voor elke, vanuit Griekenland naar Turkije teruggestuurde vluchteling, een Syriër vanuit Turkije in de EU kan worden hervestigd. De hervestigingen onder de EU-Turkije deal zouden bovenop de al 160 000 beloofde hervestigingen moeten komen, niet de plaats ervan innemen. De EU moet inzetten op veilige routes voor vluchtelingen, maar niet ten koste van al bestaande hervestigingsbeloftes. Het EP heeft eens te meer laten zien de Europese instelling te zijn met het hart op de juiste plaats en oplossingsgericht samen te kunnen werken over landsgrenzen heen. Gemaakte beloftes tot hervestiging moeten nageleefd worden. Punt aan de lijn.”

 

 

(1) Korte briefing Ska Keller in het Engels 

 

 

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?