Persberichten

AA
Jaarlijkse Klimaatindex laat zien: ook België bungelt onderaan de lijstjes


Ieder jaar tijdens de klimaattop publiceren milieuorganisaties de ‘Climate Change Performance Index’. Volgens de index van dit jaar blijkt opnieuw dat ook Europese landen nog niet voldoende doen om klimaatverandering aan te pakken. België (nr. 32) hangt samen met Nederland (nr. 34) onderaan het lijstje. Tegelijk zijn de koplopers van deze index Europese landen, Zweden en Litouwen staan respectievelijk op nr. 4 en nr. 5, en blijft de EU als geheel in de middenmoot hangen. 

Europees Parlementslid Bart Staes (Groen): “Terwijl de klimaattop in Bonn de laatste beslissende fase ingaat en het rapport van de Belgische netbeheerder Elia over de toekomst van de energiebevoorrading wordt gepubliceerd, blijkt ook uit deze index dat het Belgische klimaatbeleid tekort schiet. Uit de indicatoren blijkt dat België nog veel te weinig doet om klimaatverandering aan te pakken. Met name op vlak van energiebesparing en duurzame energie scoort België lager dan andere Europese landen."

Staes: “De uitstoot per hoofd van de bevolking is in België hoog, zeker vergeleken met andere Europese landen. Daarnaast is het aandeel duurzame energie te laag. Landen als Zweden of Portugal maken echt werk van duurzame energie en dat zie je duidelijk terug in de cijfers."

Staes wijst erop dat ‘klimaat-diplomatie’ in deze index ook wordt meegeteld: “Als Belgische ministers in Bonn er mee in slagen om het Europees doel naar 55 procent minder uitstoot in 2030 te krijgen, dan zal dat zeker een positief effect hebben. Maar België zal ook op alle andere punten een paar tandjes bij moeten steken."

Staes stelt vast dat zolang België geen energiepact heeft en dus geen concrete doelen om energie te verduurzamen en te besparen. Zo zal België nooit in de kopgroep komen: “De transitie naar duurzame energie is in de doorrekening een belangrijke factor. Het laat zien hoe belangrijk het is om beleid te voeren inzake niet alleen minder uitstoot in de lucht, maar ook ophet vlak van energiebesparing en verduurzaming.Staes wijst op de constructieve positie van Groen dat “vanuit de oppositie mee de schouders zet onder het Belgische Energiepact”.

Collega Calvo stelde het als volgt: “Elia stelt duidelijk dat hernieuwbare energie de toekomst is, als de politiek nu in actie schiet. Laat ons nu samen werk maken van dat energiepact. Het is aan de politiek om nu haar verantwoordelijkheid te nemen voor de volgende generaties."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?