Persberichten

AA
Hongarije: Voor Groen is de maat vol

Onder de scepter van Viktor Orbán is Hongarije steeds verder aan het afdrijven van een gezonde, Europese democratie naar een autoritair regime. Buitenlandse NGO's worden in een kwaad daglicht gezet, kranten worden gedwongen te sluiten, de rechterlijke macht wordt onder politieke controle gebracht, asielzoekers worden aan de grens opgesloten in containers en migranten worden vergeleken met terroristen. Het laatste wapenfeit van Orbán is de lancering van een referendum over “Brusselse bemoeizucht” en de recente pogingen om de Centraal Europese Universiteit te sluiten.

Europees parlementslid Bart Staes (Groen) stelt tot zijn grote teleurstelling vast dat Orbán weliswaar meermaals ter verantwoording is geroepen, maar dat de Europese Commissie nog steeds geen concrete actie onderneemt: "De heksenjacht van de Hongaarse overheid op alles wat thuishoort in een gezond werkende democratie en rechtsstaat moet tot een halt worden geroepen. De waarden van Europa staan op het spel. Ik verwacht van de Europese Commissie dat zij die bewaakt.”

Vandaag debatteert het Europees Parlement met de Europese Commissie en Orbán over de verslechterde situatie in Hongarije. Het jarenlange bewind van Orbán heeft de fundamentele rechten, democratie en rechtsstaat uitgehold. "Dit kunnen we absoluut niet hebben in de Europese Unie", aldus Staes. "De Europese Unie is gebouwd op de waarden van democratie en de rechtsstaat De Europese Commissie dient als hoeder van de Verdragen de landen die deze gezamenlijke waarden aantasten maatregelen te nemen."

Staes hekelt het gedraal van eurocommissaris Frans Timmermans en de Europese lidstaten rond Hongarije: "We hebben meerdere debatten gehad over de situatie in Hongarije de afgelopen jaren. Ondanks de vele zorgen en waarschuwingen glijdt Hongarije steeds verder af naar een autoritair regime. De Commissie en de lidstaten moeten daarom serieus kijken naar het tijdelijk op non-actief zetten van Hongarije."

Het Europees Parlement overweegt of zij een resolutie ter stemming zal voorleggen om de Hongaarse regeringsplannen te veroordelen. Het hangt sterk af van de Europese christendemocraten of deze stemming er komt. Zij hebben tot nu toe hun partijgenoot de hand boven het hoofd gehouden. “De Belgische CD&V leden van het Europees parlement hebben weliswaar aangegeven dat ze het intussen ook hebben gehad met Orbán, maar het is echt de hoogste tijd dat de christendemocratische EVP-fractie laat zien dat ze de Europese waarden écht koestert en de Fidesz-partij uit zijn rangen sluit. Zo niet, kunnen we de EVP voortaan wellicht beter ook als een eurosceptische fractie bestempelen?”      

Het debat in het EP is vanaf 15u live te volgen via de website van het Europarlement.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?