Persberichten

AA
Het omleiden van fondsen om de militaire capaciteit te versterken is een stap achteruit en is in strijd met de Europese wet


Het Europees Parlement stemt morgen over het ‘Instrument contributing to Stability and Peace’ (IcSP). De Groenen in het Europees Parlement hebben consequent tegen een hervorming geargumenteerd, die als doel het introduceren van een programma om een militaire capaciteit op te bouwen heeft, in het enige instrument van de EU voor civiele conflictpreventie.

Door het feit dat dit voorschrift gebaseerd is op Artikel 209 van het Verdrag van het Functioneren van de Europese Unie moet deze hervorming ook gezien worden als een militarisering van het ontwikkelingsbeleid, en dat is niet compatibel met de Europese wet. De laatste stemming is morgen.

Europarlementslid voor Groen, Bart Staes, voegt hieraan toe: “Het is onacceptabel dat de weinige voorzieningen die de Europese Unie heeft voor civiele conflictpreventie zou worden omgeleid met als doel het versterken van buitenlandse legers. Wanneer de lidstaten een nieuw instrument in het leven willen roepen dat toegespitst is op veiligheid, militaire samenwerking en de opbouw van capaciteit samen met derden, dan moeten ze ook bereid zijn om financieel ook in de bres te springen in plaats van het verminderen van civiele budgetten.

Het opofferen van het enige instrument dat de Europese Unie heeft in civiele conflictpreventie om vereisten voor het veiligheidsbeleid te behalen is gevaarlijk en kortzichtig. Het buurtbeleid, de politiemissies en de buffer voor onvoorziene crisissen zal worden verminderd. Er is een duidelijke nood om die budgetten net te verhogen en niet louter te handhaven omwille van de instabiliteit in Europa. Het zou een enorme impact kunnen hebben voor de miljoenen mensen die vandaag afhankelijk zijn van Europese hulpvoorziening.

Bovendien is deze wet niet alleen gebrekkig, ze is ook in strijd met de Europese wet. Twee Europese instellingen hebben nu al de wettelijke basis in vraag gesteld en het is ook niet verenigbaar met de regelgeving van het Europese Hof van Justitie. Het doel van deze hervorming is duidelijk het opbouwen van een militaire capaciteit, iets dat duidelijk buiten het wetgevend kader valt van ontwikkelingsbeleid. Als de parlementsleden dit goedkeuren, dan zetten ze de deur open voor toekomstige ondermijning van de Europese wet en diens geloofwaardigheid.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?