Persberichten

AA
Europarlementsleden willen van het Klimaatakkoord van Parijs Europese wetgeving maken


Verschillende commissies van het Europees parlement, waaronder Milieu, Gezondheid en Voedselveiligheid en Industrie, Onderzoek en Energie hebben vandaag het rapport omtrent 'Governance of the Energy Union' aangenomen. De bedoeling is om de afspraken die gemaakt zijn in het Klimaatakkoord van Parijs in Europese wetgeving te gieten. Bart Staes, Europarlementslid voor Groen, noemt dat meer dan een hoopvol signaal: "Vandaag hebben we een grote stap gezet. Dit rapport vult de leegte die vorige week werd gecreëerd, toen de commissie voor Industrie, Onderzoek en Energie de nationale, bindende doelstelling voor hernieuwbare energie liet vallen. Dit is de enige logische houding die het Europees parlement in kan nemen."

"Het bestuur dat vandaag werd aangenomen zet een traject uit voor de inclusie van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie tot 2030. Het beschrijft ook sterke corrigerende maatregelen om eventuele vertragingen of tekortkomingen tegen te gaan. We hebben ervoor gezorgd dat er een inclusieve aanpak is. Burgers, steden en regio’s moeten geactiveerd worden in de strijd tegen klimaatverandering en energiearmoede. We zorgden ervoor dat zij zeker betrokken zijn."

Staes: "Ik betreur wel dat niet alle politieke fracties de wil hebben om het Klimaatakkoord van Parijs in de praktijk uit te voeren. Die houding van de rechtse fracties, vooral de EPP (CD&V) en de ECR (N-VA), is betreurenswaardig. Dezelfde mensen die gretig verklaren dat ze voorstander zijn van het Klimaatakkoord op het thuisfront, die plechtig verklaren dat de strijd tegen klimaatverandering zo belangrijk is, ondermijnen hier in Brussel – buiten het zicht van de camera's -  de inspanningen die we leveren voor het opstellen een Europees emissiebudget die ons toelaat om de klimaatopwarming tegen het einde van de eeuw zoveel mogelijk in te perken.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?