Persberichten

AA
Eerste gele kaart Europees: inperking stakingsrecht van tafel

Een mogelijke inperking van het stakingsrecht door nieuwe Europese wetgeving is van de baan. Het onzalige voorstel van de Europese Commissie om werknemersrechten op gelijke voet te stellen met de vrijheid van bedrijven om zich overal te vestigen, is teruggetrokken dankzij verzet van nationale parlementen en het Europees Parlement. "Een overwinning voor de Europese democratie," reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

Staes: "Volksvertegenwoordigers hebben gekozen voor een Europa van werknemersrechten in plaats van een Europa dat de markt boven de mens stelt. Een mooi voorbeeld van Europese democratie in werking."

In het zogenaamde Monti-II-voorstel stelde de Europese Commissie het recht van werknemers om tegen misbruik in actie te komen op gelijke voet met de vrijheid van bedrijven om zich overal te vestigen. Dat ondermijnt het stakingsrecht. Nationale parlementen trokken een "gele kaart" (1) en de Commissie heeft dat voorstel nu ingetrokken. "Dit voorstel sloeg de plank volledig mis en is dankzij verzet uit alle hoeken van de EU nu verleden tijd", aldus Staes.

De Europese groenen roepen de Europese Commissie nu op om snel met beleid te komen dat de rechten van werknemers verbetert. Wat de Europese groenen betreft komt er een einde aan de praktijk waarbij bedrijven gaten in de arbeidswetgeving van verschillende EU-landen opzoeken om meer winst te maken, ten koste van collectieve arbeidsvoorwaarden. Staes: "Daarvoor zijn goede Europese minimumafspraken nodig. De sociale lat in Europa moet hoger komen te liggen en niet lager zoals sommigen onder het mom van de crisis proberen."

1) De gele kaart-procedure betekent dat volgens het Verdrag van Lissabon, lidstaten de Europese Commissie kunnen dwingen een voorstel in te trekken of te veranderen als het volgens een derde van de lidstaten in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?