AA
Terugvordering van Europese subsidies Italië. Parlementaire vraag E-012370/2011/rev.1

Vraag E-012370/2011/rev.1 van Bart Staes aan de Commissie

In Italië werd de maffia enkele dagen geleden een grote slag toegebracht met de arrestatie van Michele Zagara, hoofd van de Casalesi clan (een onderdeel van de Comorra rond Napels) een tak van de georganiseerde misdaad die een omzet van 30 miljard euro per jaar realiseert.


Nu heeft in het licht van dit onderzoek het Openbaar Ministerie in Napels ook de aanhouding bevolen van politicus Nicola Cosentino wegens nauwe banden met de Casalesi-clan. Cosentino was tot onlangs staatssecretaris van Financiën in regering-Berlusconi, met de bevoegdheid over de verdeling van Europese subsidies.


De Italiaanse justitie probeert in de strijd tegen de georganiseerde misdaad deze organisaties te raken waar het pijn doet: de portemonnee. Het Italiaanse Openbaar Ministerie nam in 2010 alleen al 2,2 miljard euro in beslag van de Casalesi clan.

Tussen mei 2008 en zomer 2010 (op amper 2 jaar tijd dus) nam de Italiaanse justitie liefst 14,4 miljard euro aan bezittingen en banktegoeden in beslag bij alle maffia-onderzoeken samen.


1. Is de Commissie op de hoogte van dit Italiaanse justitieel onderzoek en de successen ervan?

2. Zijn er contacten tussen OLAF en de Italiaanse (opsporings)autoriteiten bij dit soort van onderzoek naar de georganiseerde misdaad in Italië?

3. Onderzoekt OLAF, gezien de vermeende betrokkenheid van Nicola Cosentino, uit de laatste regering-Berlusconi, en zijn bevoegdheden voor Europese subsidiestromen, en gezien het feit dat er heel wat officieren van Guardia di Finanza bij Olaf werken, proactief de financiële schade die de Europese Unie mogelijk werd en wordt berokkend door de activiteiten van organisaties als de Calesi-clan?

4. De Calesi-clan staat erom bekend overal in Italië aanbestedingen en openbare werken naar zijn hand te zetten en een deel van die fondsen op te strijken. Wordt ook onderzocht in hoeverre hiermee Europese fondsen uit Europese programma’s gemoeid zijn?

Antwoord van de heer Šemeta
namens de Commissie
(16.2.2012)

OLAF heeft de Commissie meegedeeld op de hoogte te zijn van de door het geachte Parlementslid genoemde onderzoeken. Om de hierna uiteengezette redenen heeft OLAF dienaangaande nog geen dossier geopend. Dat neemt niet weg dat de Commissie een groot voorstander is van het beginsel van confiscatie van vermogensbestanddelen omdat dit een efficiënt middel is in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. De Commissie zal in dit verband in het voorjaar van 2012 nieuwe wetgeving voorstellen.

Op het gebied van gedeeld beheer dragen in de eerste plaats de nationale autoriteiten de verantwoordelijkheid voor het beheer van middelen en de controle daarop. Wanneer er onregelmatigheden of fraude aan het licht komen die de EU-begroting benadelen, zijn zij verplicht om de Commissie daarover gedetailleerd en binnen een bepaalde termijn, die afhangt van het gebied waarop de uitgaven betrekking hebben, te informeren. Wanneer informatie in het kader van strafrechtelijk onderzoek op grond van nationale bepalingen vertrouwelijk is, mag deze informatie alleen met toestemming van de bevoegde rechterlijke instantie worden verstrekt.

OLAF heeft regelmatig contact met alle bevoegde nationale autoriteiten, waaronder de justitiële autoriteiten. OLAF is beschikbaar om deze autoriteiten desgevraagd bij te staan, waaronder in deze bijzondere zaken, en neemt passende maatregelen om zijn taak te vervullen. In dit verband heeft OLAF, in nauwe samenwerking met de Guardia di Finanza, ook een regionale risicobeoordeling opgezet op het gebied van gedeeld beheer. Om dubbel werk te voorkomen, opent OLAF in het algemeen echter geen administratief onderzoek wanneer op nationaal niveau een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Deze uitgangspunten gelden ook voor het onderzoek dat het openbaar ministerie in Napels thans uitvoert.

Ter vervollediging van deze informatie verwijst de Commissie het geachte Parlementslid naar haar antwoord op de schriftelijke vraag E-3856/11 van de heer Mölzer .


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?