AA
Parlementaire Vraag - Passagiersrechten

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-000690/2019

aan de Commissie

Artikel 130 van het Reglement

Bart Staes (Verts/ALE)
 

Betreft: No Show en passagiersrechten
 

Vliegtuigmaatschappijen weigeren soms passagiers op de terugvlucht omdat ze hun heenvlucht misten, de zogenaamde "no show"-clausule, ook al hebben passagiers voor hun ticket betaald. Wie alsnog de terugvlucht wil nemen, moet die herboeken en vaak bijbetalen. Niet echt consumentvriendelijk.
 

Verordening (EG) nr. 261/2004 zou dit aspect nochtans kunnen regelen. Echter, de onderhandelingen hierover zijn lange tijd geblokkeerd omwille van een conflict tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het voorstel van het Europees Parlement inzake de "no show"-clausule lijkt niet alleen consumentvriendelijk, het respecteert de rechten van passagiers beter. Naar aanleiding van klachten van passagiers is in het voorstel bepaald dat passagiers met een retourticket niet mogen worden geweigerd op een terugvlucht omdat ze de heenvlucht niet hebben genomen.
 

1) In het kader van het brexit-akkoord is er overeenstemming bereikt inzake Gibraltar. Ziet de Commissie nog redenen om de binnen de Raad herziening van voornoemde verordening verder te blokkeren of is ze bereid druk uit te oefenen om snel tot een eerste lezing te komen?

2) Is de Commissie bereid meer te doen in het kader van luchtvaartpassagiersrechten, meer bepaald inzake de "no show"-clausule, en hoe wil ze dat doen?

3) Welke tijdslijn heeft de Commissie voor ogen inzake de herziening van voornoemde verordening?
 

Antwoord van Commisaris Bulc

namens de Europese Commissie

(25.3.2019)

  1. Sinds de Raad het voorstel van de Commissie voor een herziening van Verordening (EG) nr. 261/2004 eind 2015 voor het laatst heeft behandeld, heeft de Commissie bij elk voorzitterschap van de Raad gepleit voor de heropening van de onderhandelingen over dit dossier. Zij zal dat ook bij de volgende voorzitterschappen blijven doen. Het is echter uiteindelijk aan de Raad om de behandeling van het voorstel tot herziening van de verordening inzake de rechten van luchtreizigers te hervatten.
  2. Zoals reeds vermeld in het antwoord op schriftelijke vraag E-4009/2018, heeft de Commissie in haar bovengenoemde voorstel al aandacht besteed aan het „no-show”-beleid. Die wijzigingen zouden ervoor zorgen dat het niet langer toegestaan is passagiers de toegang te ontzeggen tot een retourvlucht met een ticket waarmee zij de heenreis niet hebben afgelegd. Een dergelijk verbod zou echter geen afbreuk doen aan het recht van luchtvaartmaatschappijen om bijzondere regels op te leggen voor opeenvolgende vluchten van één reis. Intussen hebben de rechtbanken en autoriteiten van verschillende lidstaten besloten dat de „no-showclausules” die in de standaardvoorwaarden van verschillende luchtvaartmaatschappijen waren opgenomen, in strijd waren met de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.
  3. Zoals vermeld in punt 1, is het aan de Raad om werkzaamheden betreffende het voorstel tot herziening van de verordening inzake de rechten van luchtreizigers te hervatten. De Commissie is bereid alles in het werk te stellen om het bereiken van een overeenkomst door de medewetgevers te faciliteren.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?