AA
Samenwerking met Israël binnen FP7 - parlementaire vraag E-003353/2013

Israël is het enige niet-Europees land dat geassocieerd is met het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (FP7).

1. Aan welke criteria moet een entiteit voldoen om te kunnen aansluiten bij het Kaderprogramma en zo financiële steun te ontvangen? Welk controleorgaan houdt toezicht op de naleving van deze criteria?

2. Kan de Commissie een overzicht geven van de bedragen die Israël sinds 2000 jaarlijks heeft ontvangen uit dit en voorgaande Kaderprogramma's? In hoeveel van de FP7-projecten zijn Israëlische defensie- en beveiligingsbedrijven betrokken en welke bedragen zijn hier telkens mee gemoeid per bedrijf? Welke argumenten rechtvaardigen de transfer van Europees onderzoeksgeld naar deze bedrijven?

Antwoord van mevrouw Geoghegan-Quinn

Namens de Commissie

(17.5.2013)

Deelname aan het zevende kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieactiviteiten (KP7, 2007-2013) staat open voor rechtspersonen uit de hele wereld. Bij de meeste KP-projecten gaat het om een samenwerkingsverband waarbij de deelname van minimaal drie juridische entiteiten uit verschillende EU-lidstaten of geassocieerde landen wordt verlangd. Projecten worden geselecteerd op basis van wetenschappelijke kwaliteit en de beoordeling wordt uitgevoerd door onafhankelijke experts. De governance-regelingen voorzien in programmacomités met vertegenwoordigers uit de lidstaten.

Het overzicht van toezeggingen aan de Israëlische juridische entiteiten die in de periode 2000-2013 aan KP-projecten deelnemen vindt u in de bijgevoegde tabel. Defensie-onderzoek wordt niet door het KP ondersteund. Hoewel er geen specifieke NACE-code[1] voor de beveiligingsindustrie bestaat, nemen 23 Israelische entiteiten voor een totaalbedrag van 26 miljoen EUR deel aan 49 KP7-projecten met het thema beveiliging.

Onder de voorwaarden van de internationale overeenkomst waarbij Israël bij het KP7 betrokken wordt, betaalt het een financiële bijdrage aan het programma en ontvangen Israëlische juridische entiteiten in dit kader financiering op dezelfde basis als EU lidstaten.


[1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Statistical_classification_of_economic_activities_in_the_European_Community_(NACE)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?