AA
Oliewinning in het Virungapark (DRC) - parlementaire vraag E-4709/2012

De Congolese regering heeft in januari 2011 officieel herhaald dat ze het verbod op oliewinning in het Virungapark zal respecteren. In maart vorig jaar kondigde de Congolese minister van Leefmilieu ook aan dat het zoeken naar olie in Virunga zouden worden opgeschort zolang een grondige studie naar de milieu-impact niet is afgerond. Ondanks deze mooie beloften heeft de Congolese regering al in september 2011 de toestemming gegeven aan oliemaatschappij Soco om de zoektocht naar olie in het Virungapark te starten.

De oliemaatschappijen zelf negeren ook het feit dat oliewinning in het park illegaal is, en wachten zelfs de resultaten van de milieueffectrapportage niet af. De houding van de Europese oliebedrijven is erg zorgwekkend.
Groot-Brittannië (Soco) en Frankrijk (Total) hebben beide het UNESCO-verdrag ter bescherming van het werelderfgoed goedgekeurd. Deze conventie verbiedt uitdrukkelijk activiteiten zoals mijnbouw en oliewinning in de gebieden die door Unesco als werelderfgoed zijn erkend.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, liet onlangs geen twijfel bestaan over het Belgische standpunt: “Oliewinning in Virunga is in strijd met de Congolese wetgeving en met internationaal gemaakte afspraken. Europa heeft al veel geïnvesteerd in de bescherming van het park en het is dus op zijn minst vreemd te noemen dat er geen officiële reactie volgt. Dat moet dus dringend veranderen."

Welke stappen zet de Commissie in dit dossier om deze wetsovertredingen een halt toe te roepen? Overweegt de Commissie om de fondsen die het geeft aan de nationale parken in DRC, waaronder Virunga, op te schorten in afwachting van een totaalverbod op oliewinning?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS PIEBALGS (op 8 juni 2012)

Sinds eind 2010 zijn de Europese Unie en de voornaamste donors die actief zijn op het gebied van natuurbescherming in de Democratische Republiek Kongo meermaals opgetreden om te voorkomen dat in het Virungapark oliewinning plaatsvindt die in strijd is met de Congolese wetgeving en met de internationale verbintenissen die het land is aangegaan.

In 2011 heeft de Europese Unie met de goedkeuring van de Congolese autoriteiten de financiering van een strategische milieubeoordeling van de olie-exploratie en -winning in de hele Albertine Rift (met inbegrip van het Virungapark) goedgekeurd. Diezelfde actoren zullen dit dossier beslist bespreken met de na de recentelijke regeringswissel benoemde minister.

De strategische milieubeoordeling is nog niet afgerond. Samen met de andere donors volgt de EU dit proces op de voet en let met name op het Virungapark. De beslissing om het park niet te exploiteren moet door de Congolese autoriteiten en de Congolese bevolking worden genomen op basis van het principe van “vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming”. De analyse van het juridische en ecologische statuut van het Virungapark maakt natuurlijk een essentieel deel uit van de strategische milieubeoordeling. Een goed uitgevoerde strategische milieubeoordeling kan de Congolese regering helpen om in dit verband een beslissing te nemen, niet onder internationale druk, maar op basis van objectieve feiten die blijken uit de strategische milieubeoordeling. Samen met de Europese programma’s ter ondersteuning van het park vormt dit de beste garantie om het Virungapark in de toekomst te behouden. Voorts is het onwaarschijnlijk dat het toekennen van tijdelijke financiële steun op lange termijn een doeltreffende compensatie vormt voor een eventuele exploitatie van de betrokken natuurlijke hulpbronnen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?