AA
Markttoezicht in de haven van Rotterdam

In Europa neemt de haven van Rotterdam op haar eentje bijna 10% van alle goederen die de EU-markt binnenkomen voor haar rekening. Uit de meest recente cijfers blijkt dat dit volume jaarlijks toeneemt, waardoor de behoefte aan doeltreffende controlemaatregelen op ingevoerde producten van essentieel belang is voor de goede werking van de interne markt. Een zorgwekkend percentage ingevoerde producten die niet aan de EU-wetgeving voldoen komt nog steeds via Rotterdam de EU binnen, wat een potentieel gevaar inhoudt voor de consument, maar ook oneerlijke concurrentie voor bedrijven die zich aan de spelregels houden.

Aanstekers zijn een goed voorbeeld van deze situatie. In 2010 heeft de Commissie de markttoezichtautoriteiten in Nederland aangeschreven als eerste stap in een inbreukprocedure wegens het niet toepassen van de regelgeving betreffende de veiligheid van aanstekers. Sindsdien is de situatie nog verslechterd: volgens marktonderzoek door de Europese federatie van aanstekerfabrikanten voldeed 87% van de aanstekermodellen op de markt in juli 2011 niet aan de veiligheidswetgeving van de EU; dit cijfer is in februari 2016 zelfs gestegen tot 89%.

1. Kan de Commissie recente informatie verstrekken over de stand van de procedure?

2. Kan de Commissie aangeven of de dialoog met de Nederlandse autoriteiten heeft geleid tot enige vooruitgang wat betreft de invoer van niet-conforme zakaanstekers?

Antwoord van Commissaris Jourová

Nederland heeft geantwoord op de ingebrekestelling van juli 2014 in het kader van inbreukprocedure 2012/4040 met betrekking tot het markttoezicht op aanstekers. In oktober 2016 hebben de Nederlandse autoriteiten geactualiseerde informatie verstrekt en de Commissie onderzoekt nu de passende follow-up in het licht van deze recente informatie.

Thans hebben de Nederlandse autoriteiten 29 kennisgevingen over gevaarlijke aanstekers gedaan in het RAPEX-systeem voor snelle waarschuwing over gevaarlijke non-foodproducten en maatregelen genomen, waaronder het vernietigen van het product, het verwerpen van de invoer aan de grens en het verbieden om het product te verhandelen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?