AA
Europees landbouwbeleid toe aan grondige herziening

Vlak voor het zomerreces stuurden 16 Europarlementsleden uit diverse politieke families een oproep naar de Europese Commissie om voor eens en altijd een grondige herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid door te voeren. We lopen tegen de grenzen van ons systeem aan en hebben nood aan een fundamentele verandering, niet aan gerommel in de marge. De landbouwsector in Europa ervaart een ongekende crisis, producenten leven aan de rand van het faillissement, het milieu wordt onnodig vervuild met pesticiden, kunstmeststof, degradatie van de biodiversiteit en van de bodem, de landbouw is teveel op export gericht, enzovoort.

Het huidige landbouwbeleid werkt grootschaligheid in de hand en de vergroening wordt maar met mondjesmaat doorgevoerd. Zo kan het echt niet langer! Eigenlijk zou wie niet 'proper' werkt, geen subsidies mogen krijgen.

Het Europees landbouwbeleid spendeert momenteel ongeveer 40% van het Europese budget.

U kunt de brief hier nalezen. Op het antwoord was het even wachten.

Antwoord van de Commissie

Op 18 oktober kwam eindelijk het antwoord geformuleerd door Commissaris Timmermans (aangezien 'Betere Regelgeving' de insteek was van de vraag).

Een kort uittreksel uit de brief: "(...) the results of the following evaluations are expected to become available in 2017: evaluation of the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment ("greening" of direct payments); evaluation of the impact of the CAP measures towards the general objective of viable food production; evaluation of forestry measures under the rural development policy; synthesis of the rural development ex-post evaluations 2007-2013 (...)

(...)

A number of studies are also in the pipeline (e.g. study on the European Innovation Partnership; studies on consistency between European Structural and Investment Funds ESIF) and other EU
policies and simplification of ESIF delivery mechanisms; mapping and first analysis of the implementation of the CAP 2014-2020; study on administrative burden of the CAP)."

Meten is weten uiteraard, maar we hopen toch dat de resultaten van deze studies aanleiding zullen geven tot een echt duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?